สินเชื่อประมูลงานราชการ | บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด สินเชื่อธุรกิจ จัดกิจกรรม อีเว้นท์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ภาครัฐ

สินเชื่อประมูลงานราชการ

  สมัครสินเชื่อ  

สินเชื่อประมูลงานราชการ

สินเชื่อประมูลงานราชการ จัดซื้อจัดจ้าง ยื่นซองประกวดราคา โครงการของรัฐ สมัครสินเชื่อประมูลงานราชการ

    สินเชื่อค้ำประกันยื่นประมูลอิเล็คทรอนิก ,หนังสือค้ำประกัน ,e-bidding ,งานจัดซื้อจัดจ้าง ,เสนอราคาให้หน่วยงานราชการ(ในรายที่เคยมีผลงาน)
    สินเชื่อเพื่อซื้อของจ่ายซัพพลายเออร์ต่างๆ ซึ่งใช้ในระหว่างทำงาน เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานราชการ
    สินเชื่อเพื่อจ่ายค่าแรงคนงาน ในระหว่างทำงาน
    สินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงิน สามารถสมัครสินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงินได้ ทำให้ได้เงินเพื่อขยายธุรกิจต่อเนื่องได้เลย
    สามารถออกแบบสินเชื่อตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ แต่ละโครงการได้ไม่จำกัด ปรับให้เหมาะกับสถานการณ์
    บริษัทเปิดใหม่ สมัครสินเชื่อได้
    งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทุกหน่วยงาน หากท่านมี TOR งานที่จะทำ สามารถติดต่อเตรียมสินเชื่อก่อนได้ เมื่อท่านได้สัญญาทำงานจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จะได้เบิกเงินทำงานได้สะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้การทำงานคล่องตัวส่งมอบงานโครงการต่างๆ ได้ตามสัญญา


   บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด ยินดีสนับสนุนเงินทุนธุรกิจ ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง กับ ธุรกิจที่ รับทำงานให้ภาครัฐ และ รัฐวิสาหกิจ ทุกกระทรวง กรม กอง สำนักงาน ฯ รวมทั้ง หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งระดับ จังหวัด อบจ. เทศบาล อบต. ฯ เอส แคปปิตอล ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ เพื่อให้ธุรกิจ มีความคล่องตัว ทำงานส่งมอบงานให้หน่วยงานราชการ ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถรับงาน หลายงานพร้อมกันได้ สามารถยื่นซอง ประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีอยู่ตลอดได้ต่อเนื่อง ไม่ต้องรอ การจ่ายเงินของภาครัฐ ซึ่งจ่ายแน่นอน แต่อาจมีขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ลักษณะธุรกิจที่มีโอกาสผ่านการพิจารณาสูง
   1.) ผู้ขอสินเชื่อมีประสบการณ์ ในงานที่กำลังทำ
   2.) งานที่ทำมีกำไร
   3.) งานที่ทำมีคุณภาพ สามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา
   4.) ผู้ว่าจ้างมีงบประมาณ จ่ายชำระ เมื่อครบกำหนด

    *หากธุรกิจของท่านเข้าเงื่อนไขของบริษัท ฯ ไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ขั้นตอนง่ายๆในการสมัครสินเชื่อ

กรุณาลงทะเบียนเพื่อสมัครสินเชื่อค่ะ
งานประมูลราชการที่น่าสนใจ
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล    22 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลงานสวนและภูมิทัศน์รอบโครงการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก จำนวน ๑ งาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087479160) | งบประมาณ 1,200,000.00
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า    22 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องมือแพทย์ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๖๒ - ๓๐ ก.ย.๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087477362) | งบประมาณ 5,000,000.00
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ 1    22 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงเร่งด่วน จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้ในงานปรับปรุงถนนในพื้นที่ จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087476996) | งบประมาณ 881,458.00
เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์    22 ส.ค. 2562
      วางท่อขยายเขตประปา(ต่อจากของเดิม)บริเวณถนนเลียบคลองซอย11ฝั่งใต้ด้านตะวันตก(ถนนหมายเลข ปท.3009) หมู่ที่3 ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (เลขที่โครงการ : 62087475531) | งบประมาณ 594,000.00
โรงเรียนชัยสิทธาวาส พัฒน์ สายบำรุง    22 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิชาการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087475348) | งบประมาณ 600,200.00
องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา    22 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ เพื่อนำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่เดินทางไปดูงานที่จังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นแก่ประชาชน จำนวน ๔ รุ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087475083) | งบประมาณ 2,960,000.00
กองทัพบก    22 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงเครื่องมือเร่งด่วน จำนวน 35 รายการ เพื่อใช้ในงานโครงการสนับสนุนการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประปีงบประมาณ 2562 แผนจัดหาที่ 1 งานปรับปรุงถนนในพื้นที่ ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087474581) | งบประมาณ 514,130.00
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ    22 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อน้ำดื่ม ขนาด 600 ml. จำนวน 198,468 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087473837) | งบประมาณ 774,100.00
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)    22 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๓๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087470831) | งบประมาณ 770,000.00
กรมกิจการเด็กและเยาวชน    22 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้ออาหารสำหรับเลี้ยงดูเด็กผู้รับการสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087470625) | งบประมาณ 3,069,300.00
เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์    22 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างวางท่อขยายเขตประปา บริเวณทางเข้าลำลูกกา(หาญสวัสดิ์แลนด์ ถนนหมายเลข ปท.3019) หมู่ที่1 ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087470302) | งบประมาณ 1,620,000.00
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ 1    22 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงเร่งด่วน จำนวน 34 รายการ เพื่อใช้ในงานปรับปรุงถนนในพื้นที่ จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087468830) | งบประมาณ 927,527.00
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ 1    22 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาเช่าเช่าเครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อใช้ในงานปรับปรุงถนนในพื้นที่ จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087467353) | งบประมาณ 1,630,400.00
โรงเรียนคอตันคลอง 27    22 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื่้อครุภัณฑ์ระบบบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087466176) | งบประมาณ 2,000,000.00
เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์    22 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างวางท่อขยายเขตประปา บริเวณซอยซัลออยล์ หมู่ที่1 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087462803) | งบประมาณ 1,836,000.00
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ    22 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบประมวลผลการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ สำหรับการรักษาพยาบาลสิทธิประกันสังคม ปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087461990) | งบประมาณ 1,300,000.00
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ 1    22 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาเช่าเช่าเครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อใช้งานปรับปรุงถนนในพื้นที่ จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087461471) | งบประมาณ 1,173,000.00
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    22 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 8 รายการ สำหรับนำมาใช้ในราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087454911) | งบประมาณ 881,700.00
กรุงเทพมหานคร    22 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 31 กล้อง ของโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087454566) | งบประมาณ 958,800.00
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง    22 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087451509) | งบประมาณ 4,100,000.00
กรุงเทพมหานคร    22 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดศูนย์กีฬาบางกอกอารีน่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087442884) | งบประมาณ 3,948,400.00
กรุงเทพมหานคร    22 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 65 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087442698) | งบประมาณ 743,000.00
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ    22 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยระบบไฟฟ้า จำนวน 10 เตียง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087442084) | งบประมาณ 700,000.00
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)    22 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาด นิทรรศการ เอกสารและข่าวประชาสัมพันธ์ หลักสูตร SCGI Master Program ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087442004) | งบประมาณ 916,500.00
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    22 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อระบบ Security Mail Gateway จำนวน 3,000 License ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087441939) | งบประมาณ 900,000.00
การยางแห่งประเทศไทย    22 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบรับชำระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับระบบรับคำขอใบอนุญาตผ่านด่านศุลกากร และใบรับชำระค่าธรรมเนียมการส่งยางออกไปนอกราชอาณาจักรแบบ Single Form ผ่านระบบ National Single Window (NSW) ของการยางแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087439610) | งบประมาณ 5,000,000.00
กรุงเทพมหานคร    22 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมารักษาความสะอาดศูนย์กีฬาวารีภิรมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087434682) | งบประมาณ 1,148,800.00
กรุงเทพมหานคร    22 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมารักษาความสะอาดศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (บางบอน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087427770) | งบประมาณ 3,289,200.00
กรุงเทพมหานคร    22 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมารักษาความสะอาดศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087420802) | งบประมาณ 1,483,900.00
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง    22 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง งบประมาณปี พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087412661) | งบประมาณ 1,900,400.00
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    22 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารวชิรานุสรณ์และพื้นที่ส่วนกลางคณะเกษตร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087411603) | งบประมาณ 1,696,600.00
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ    22 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087411137) | งบประมาณ 857,900.00
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    22 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารวชิรานุสรณ์และพื้นที่ส่วนกลางคณะเกษตร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087408296) | งบประมาณ 1,526,400.00
เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย    22 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบยกถังคอนเทนเนอร์ ขนาด ๖ ล้อ พร้อมถังขยะมูลฝอยคอนเทนเนอร์ ขนาดความจุของมูลฝอยไม่น้อยกว่า ๔ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087402611) | งบประมาณ 2,400,000.00
กรมการปกครอง    22 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อชุดตรวจสารเสพติดยาบ้ายาไอซ์และกัญชา (แบบหยด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087399905) | งบประมาณ 600,000.00
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    22 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดประจำอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087399342) | งบประมาณ 3,300,000.00
กรุงเทพมหานคร    22 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจัดทำป้ายส่งเสริมความรู้สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานประจำศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087398266) | งบประมาณ 969,200.00
กรุงเทพมหานคร    22 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝาถนนพระราม 9 จากแยกถนนรัชดาภิเษกถึงถนนรามคำแหง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087394890) | งบประมาณ 1,535,000.00
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)    22 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างบริการ Cloud Service ระยะเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087379817) | งบประมาณ 4,601,000.00
กรมที่ดิน    22 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ทั่วไป จำนวน ๑๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087376015) | งบประมาณ 1,730,725.00
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)    22 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087371497) | งบประมาณ 865,000.00
การประปาส่วนภูมิภาค    22 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ของการประปาส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087371209) | งบประมาณ 562,071.00
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย    22 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจัดหาผู้ออกแบบและจัดพิมพ์ปฏิทินธนาคาร ปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087366290) | งบประมาณ 3,500,000.00
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล    22 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087342936) | งบประมาณ 953,700.00
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ    22 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087339895) | งบประมาณ 1,489,000.00
กรุงเทพมหานคร    22 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดและดูแลต้นไม้ศูนย์เยาวชนบางแค (เรืองสอน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087337557) | งบประมาณ 2,004,100.00
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)    22 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาขนย้ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087336579) | งบประมาณ 600,000.00
กรุงเทพมหานคร    22 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดห้องสมุดฯ วัดราชโอรสาราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087333891) | งบประมาณ 1,044,000.00
กรมสรรพากร    22 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ณ สท.นนทบุรี 1 และสส.ในสังกัด และจ้างเหมาคนสวน ณ สท.นนทบุรี 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087333383) | งบประมาณ 1,328,400.00
เทศบาลนครอ้อมน้อย    22 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่กล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง (บริเวณหมู่ที่ ๕,๖ และ ๑๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087332689) | งบประมาณ 2,500,000.00
การประปานครหลวง    22 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างงานให้บริการระบบประปาภายในสถานที่ใช้น้ำ พื้นที่สำนักงานประปาสาขาในสังกัด ผู้ช่วยผู้ว่าการ บริการ 1 เลขที่ ลม.01-01(63) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087325548) | งบประมาณ 1,284,000.00
การรถไฟแห่งประเทศไทย    22 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อH39.049011 Axle Shaft สำหรับซ่อม Axle Drive Gear E13.18 รถดีเซลราง DAEWOO จำนวน 6 Pcs. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087324952) | งบประมาณ 4,500,000.00
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา    22 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจำกองทุนฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087323537) | งบประมาณ 1,800,000.00
กรุงเทพมหานคร    22 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดและดูแลต้นไม้ศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087321641) | งบประมาณ 2,000,600.00
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    22 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างพนักงานทำความสะอาด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087316134) | งบประมาณ 1,660,000.00
กรุงเทพมหานคร    22 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดและดูแลต้นไม้ศูนย์เยาวชนเตชะวณิช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087315801) | งบประมาณ 2,269,500.00
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข    22 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำมาตรฐานรายงานต้นทุน (Standard Cost Report) สถานพยาบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087315437) | งบประมาณ 1,158,500.00
กรุงเทพมหานคร    22 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดห้องสมุดฯ ทุ่งครุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087314222) | งบประมาณ 702,800.00
กรุงเทพมหานคร    22 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดห้องสมุดฯ ดุสิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087313939) | งบประมาณ 1,044,000.00
กรุงเทพมหานคร    22 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดและดูแลต้นไม้ศูนย์เยาวชนจอมทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087313551) | งบประมาณ 2,452,600.00
กรมทางหลวง    22 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087302850) | งบประมาณ 696,700.00
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมเเพทย์ทหารอากาศ    22 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อถุงมือยางสำหรับทำศัลยกรรมชนิดปราศจากเชื้อ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087294830) | งบประมาณ 2,000,000.00
โรงพยาบาลตำรวจ    22 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างเช่าเหมาจ่าย (COST/TEST) การตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการแข็งตัวเลือด (PT/APTT) กลุ่มงานชีวเคมี โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087291927) | งบประมาณ 1,585,704.00
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    22 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087290299) | งบประมาณ 2,976,600.00
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ    22 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ช่วยในการหัดเดิน จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087288675) | งบประมาณ 3,162,650.00
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย    22 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างการจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087287415) | งบประมาณ 800,000.00
เทศบาลนครนนทบุรี    22 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) และหลังคาอลูมิเนียม พร้อมติดตั้งไฟวับวาบสีแดงบนหลังคารถ จำนวน 1 คัน (ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง สำนักปลัดเทศบาล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087286356) | งบประมาณ 757,000.00
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    22 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างทำครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ จำนวน 13 รายการ และวัสดุ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087286237) | งบประมาณ 842,000.00
การรถไฟแห่งประเทศไทย    22 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดหาพร้อมติดตั้ง Air Compressor Screw Type อัตราการไหลไม่น้อยกว่า 1,200 ลิตร/นาที แรงดันไม่ต่ำกว่า 13 Bar ใช้งานที่ สซร.สม. งทป.เลขที่ 33/2562 จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087285956) | งบประมาณ 324,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนิยมยาตรา    22 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถไถตัดหญ้าข้างทาง พร้อมติดตั้งชุดตัดหญ้าไหล่ทาง ทางท้ายรถใบมีดดันหน้า และชุดตักดิน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087283815) | งบประมาณ 3,500,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนิยมยาตรา    22 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย UHF-FM โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 12 ชุด พร้อมเครื่องรับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087283162) | งบประมาณ 834,000.00
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข    22 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำมาตรฐานต้นทุนบริการ สำหรับบริการปฐมภูมิกรณีโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087282269) | งบประมาณ 1,000,000.00
กรมทางหลวง    22 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อรถยนต์ SUV (เครื่องเบนซิน) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกด้านการจราจร จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087275382) | งบประมาณ 3,612,000.00
โรงพยาบาลเลิดสิน    22 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างพนักงานเดินงาน จำนวน ๑๖ คน ระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087274419) | งบประมาณ 2,592,720.00
กรมทางหลวง    22 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อรถยนต์ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 120 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมเครื่องมือสื่อสาร และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกด้านการจราจร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087274274) | งบประมาณ 1,596,000.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    22 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการ และสำนักงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087267552) | งบประมาณ 5,844,806.88
โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน    22 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 21 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087266397) | งบประมาณ 600,200.00
กรุงเทพมหานคร    22 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087259809) | งบประมาณ 907,700.00
โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    22 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจประเมินหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087259415) | งบประมาณ 4,800,000.00
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ    22 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง พร้อมระบบปรับเปอร์เซ็นต์ออกซิเจน (FiO2) ตามความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087255424) | งบประมาณ 1,700,000.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    22 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087250137) | งบประมาณ 4,769,600.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    22 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087250085) | งบประมาณ 9,389,200.00
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    22 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ สวนขนาดใหญ่ ส่วนหย่อม สวนเพาะชำ และทำความสะอาดพื้นที่ มธ. ท่าพระจันทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087249451) | งบประมาณ 1,294,200.00
กรุงเทพมหานคร    22 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087248993) | งบประมาณ 7,700,000.00
กรมการค้าต่างประเทศ    22 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการบริหารการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (e-TCWMD) ระยะที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087244589) | งบประมาณ 4,850,000.00
กรมทางหลวง    22 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาระบบสื่อสารข้อมูลสำรอง (Backup Link) เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมทางหลวงกับหน่วยงานส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087233446) | งบประมาณ 43,357,800.00
จังหวัดอ่างทอง    22 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อระบบท่อลมขนส่งยาและสิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087224470) | งบประมาณ 1,600,000.00
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน    22 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคาร 1, อาคาร 2, และอาคาร 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087222984) | งบประมาณ 828,000.00
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    22 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องฟลูออเรสเซนส์ไม่โครสโคป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087213147) | งบประมาณ 4,500,000.00
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    22 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องสอบเทียบหัววัด จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087213127) | งบประมาณ 1,000,000.00
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    22 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อระบบสำรองข้อมูลสำหรับเครื่องแม่ข่ายเสมือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087213109) | งบประมาณ 760,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา    22 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087210055) | งบประมาณ 1,574,000.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี    22 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างให้บริการทำความสะอาด ภายในอาคารเคเอกซ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087206682) | งบประมาณ 10,000,000.00
การประปานครหลวง    22 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาเช่างานเช่าชุดเครื่องสูบน้ำเสริมแรงดัน (Booster Pump) และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง พื้นที่สำนักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิ เลขที่ สสสภ.สอบ.(เช่า)01/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087191847) | งบประมาณ 881,145.00
เทศบาลเมืองท่าโขลง    22 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ สำหรับกองการศึกษาและโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 เทศบาลเมืองท่าโขลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087184927) | งบประมาณ 900,000.00
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย    22 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087175367) | งบประมาณ 1,000,000.00
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย    22 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างจัดทำปฏิทิน สมุดบันทึก และบัตรอวยพรอิเล็กทรอนิกส์ ของ กนอ. ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087172419) | งบประมาณ 2,000,000.00
เทศบาลนครนนทบุรี    22 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โครงการติดตั้งระบบบัตรคิวอัตโนมัติ) จำนวน 14 รายการ (สำนักการคลัง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087169667) | งบประมาณ 1,194,700.00
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)    22 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาเช่ารถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087166011) | งบประมาณ 7,425,000.00
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล    22 ส.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศชนิดใช้น้ำเย็น AHU และ FCU , เครื่องปรับอากาศระบบ VRV และ VRF , เครื่องปรับอากาศหอผู้ป่วยรวม และหอผู้ป่วยวิกฤต , ระบบปรับอากาศ หอผู้ป่วยแยกโรคทองคำ (ทองคำ เมฆโต) ตึก 10 (นารีเวช) ชั้น 4 (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 1,511 เครื่อง (5 กลุ่ม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087162867) | งบประมาณ 9,092,325.00