สินเชื่อประมูลงานราชการ | บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด สินเชื่อธุรกิจ จัดกิจกรรม อีเว้นท์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ภาครัฐ

สินเชื่อจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

  สมัครสินเชื่อ  

สินเชื่อประมูลงานราชการ

สินเชื่อประมูลงานราชการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ยื่นซองประกวดราคา โครงการของรัฐ สมัครสินเชื่อประมูลงานราชการ

    สินเชื่อค้ำประกันยื่นประมูลอิเล็คทรอนิก ,หนังสือค้ำประกัน ,e-bidding ,งานจัดซื้อจัดจ้าง ,เสนอราคาให้หน่วยงานราชการ(ในรายที่เคยมีผลงาน)
    สินเชื่อเพื่อซื้อของจ่ายซัพพลายเออร์ต่างๆ ซึ่งใช้ในระหว่างทำงาน เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานราชการ
    สินเชื่อเพื่อจ่ายค่าแรงคนงาน ในระหว่างทำงาน
    สินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงิน สามารถสมัครสินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงินได้ ทำให้ได้เงินเพื่อขยายธุรกิจต่อเนื่องได้เลย
    สามารถออกแบบสินเชื่อตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ แต่ละโครงการได้ไม่จำกัด ปรับให้เหมาะกับสถานการณ์
    บริษัทเปิดใหม่ สมัครสินเชื่อได้
    งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทุกหน่วยงาน หากท่านมี TOR งานที่จะทำ สามารถติดต่อเตรียมสินเชื่อก่อนได้ เมื่อท่านได้สัญญาทำงานจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จะได้เบิกเงินทำงานได้สะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้การทำงานคล่องตัวส่งมอบงานโครงการต่างๆ ได้ตามสัญญา


   บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด ยินดีสนับสนุนเงินทุนธุรกิจ ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง กับ ธุรกิจที่ รับทำงานให้ภาครัฐ และ รัฐวิสาหกิจ ทุกกระทรวง กรม กอง สำนักงาน ฯ รวมทั้ง หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งระดับ จังหวัด อบจ. เทศบาล อบต. ฯ เอส แคปปิตอล ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ เพื่อให้ธุรกิจ มีความคล่องตัว ทำงานส่งมอบงานให้หน่วยงานราชการ ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถรับงาน หลายงานพร้อมกันได้ สามารถยื่นซอง ประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีอยู่ตลอดได้ต่อเนื่อง ไม่ต้องรอ การจ่ายเงินของภาครัฐ ซึ่งจ่ายแน่นอน แต่อาจมีขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ลักษณะธุรกิจที่มีโอกาสผ่านการพิจารณาสูง
   1.) ผู้ขอสินเชื่อมีประสบการณ์ ในงานที่กำลังทำ
   2.) งานที่ทำมีกำไร
   3.) งานที่ทำมีคุณภาพ สามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา
   4.) ผู้ว่าจ้างมีงบประมาณ จ่ายชำระ เมื่อครบกำหนด

    *หากธุรกิจของท่านเข้าเงื่อนไขของบริษัท ฯ ไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ขั้นตอนง่ายๆในการสมัครสินเชื่อ

กรุณาลงทะเบียนเพื่อสมัครสินเชื่อค่ะ
งานประมูลราชการที่น่าสนใจ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย    29 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบความหนืดของยาง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017489942) | งบประมาณ 1,150,000.00
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ    29 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์พื้นฐานประจำห้องผ่าตัด ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 7 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017483596) | งบประมาณ 700,000.00
การรถไฟแห่งประเทศไทย    29 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้องานจัดซื้อเครื่องยนต์รถแกงคาร์ งานเครื่องกลบำรุงทาง กองเครื่องกลบำรุงทางประแจและเชื่อมราง ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017470471) | งบประมาณ 2,100,000.00
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง    29 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร (แบบขาว) ขนาดเอ ๔ หนา ๘๐ แกรม จำนวน 26,400 รีม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017469887) | งบประมาณ 2,640,000.00
การรถไฟแห่งประเทศไทย    29 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อFilter On Body Wall เพื่อใช้งานกับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 400 Pcs. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017449940) | งบประมาณ 2,000,000.00
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ    29 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรม ThaiHealth Youth Solutions และสื่อสารสาธารณะ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017429057) | งบประมาณ 3,500,000.00
โรงพยาบาลเลิดสิน    29 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องปั๊มหัวใจอัตโนมัติ (CPR machine) แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017415592) | งบประมาณ 1,500,000.00
กรุงเทพมหานคร    29 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างงานซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝาถนนเอกชัย ช่วงระหว่างปากซอยเอกชัย 2 ถึงปากซอยเอกชัย 36 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017410595) | งบประมาณ 4,754,000.00
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม    29 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขโปรแกรมประยุกต์ ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ด้านภูมิสารสนเทศ (GIS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017404142) | งบประมาณ 2,439,000.00
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    29 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อรายการเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนความเร็วสูงแบบตั้งพื้น จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017384483) | งบประมาณ 2,000,000.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    29 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อLoad break tools ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017366857) | งบประมาณ 1,123,500.00
สถาบันโรคทรวงอก    29 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องเขย่าพร้อมชั่งน้ำหนักถุงเลือดโดยอัตโนมัติ จำนวน 5 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017343367) | งบประมาณ 675,000.00
กรุงเทพมหานคร    29 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ วัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ความดันโลหิตแบบภายนอกและการหายใจ ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว จำนวน 9 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017315056) | งบประมาณ 1,170,000.00
จังหวัดสมุทรปราการ    29 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017309211) | งบประมาณ 7,105,000.00
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ    29 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อวัสดุอาหารหมวด ซ. ประเภทอาหารทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (งวดที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017301699) | งบประมาณ 1,101,303.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    29 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อวัตถุดิบรอง กลุ่มที่ 2 ทรายหยาบน้ำจืด ให้แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต ทั้ง 6 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017296049) | งบประมาณ 31,447,820.02
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา    29 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อหุ่นจำลอง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017293373) | งบประมาณ 649,220.00
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    29 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017269793) | งบประมาณ 580,000.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    29 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบช่องโหว่เว็บไซต์และระบบปฏิบัติการ พร้อมรับประกันความชำรุดบกพร่อง 1 ปี เลขที่ หปซก.(ซ.) 3/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017256502) | งบประมาณ 1,070,000.00
จังหวัดนครปฐม    29 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อชุดตรวจการติดเชื้อไข้เลือดออกชนิดตรวจหาแอนติเจนและแอนติบอดี (Dengue NS1Ag, Dengue IgG/IgM) จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017154647) | งบประมาณ 1,394,000.00
การประปานครหลวง    29 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดต่างๆ จำนวน 14 รายการ เลขที่ ซล.13/2562 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017086572) | งบประมาณ 7,065,038.80
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    29 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อตะกั่วตีตรามิเตอร์ และลวดร้อยตราตะกั่ว จำนวน 2 รายการ เลขที่ กฟภ.กจน.ป(พร)-009-2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127448268) | งบประมาณ 12,597,959.26
กรมการแพทย์    29 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องสอดใส่สารกัมมันตรังสีชนิดอัตรารังสีสูง พร้อมระบบวางแผนรักษาและชุดโปรแกรมจัดการข้อมูลภาพและปริมาณรังสีของผู้ป่วย (High Dose Rate Brachytherapy Unit with Treatment Planning System and Patient imaging and Dose Management) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127386062) | งบประมาณ 40,000,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่    29 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาดบรรจุ 12,000 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117434319) | งบประมาณ 5,500,000.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    29 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งจอ LED พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ให้กับ ห้องประชุมอเนกประสงค์ชั้น 6 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เลขที่ กฟภ.กจต.ป(ไอที)-023-2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117070999) | งบประมาณ 18,190,000.00
กรมพลาธิการทหารเรือ    29 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อกระดานปูเตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107357100) | งบประมาณ 585,600.00
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์    29 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อpitavastatin calcium 2 mg film-coated tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107265779) | งบประมาณ 990,000.00
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์    29 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อgliclazide 60 mg modified-release tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107236721) | งบประมาณ 1,027,200.00
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์    29 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อatorvastatin 20 mg film-coated tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107133067) | งบประมาณ 5,302,500.00
มหาวิทยาลัยมหิดล    29 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะสำหรับให้บริการวีดิทัศน์คำบรรยายรายวิชาพื้นฐานแบบดิจิทัล (e-Lecture) จำนวน 130 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057398137) | งบประมาณ 4,680,000.00
มหาวิทยาลัยรามคำแหง    28 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017486943) | งบประมาณ 1,409,100.00
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน    28 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017485541) | งบประมาณ 2,408,280.00
กรมทรัพย์สินทางปัญญา    28 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตรและรายงานวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017483497) | งบประมาณ 3,864,000.00
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    28 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อ1. ชุดโสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องบรรยายพร้อมติดตั้ง จำนวน 6 ชุด 2. ชุดโสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องสัมมนากลุ่มย่อยพร้อมติดตั้ง จำนวน 6 ชุด 3. ชุดจอสัมผัสอัจฉริยะ จำนวน 5 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017474019) | งบประมาณ 4,050,000.00
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์    28 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำพร้อมเครื่องยนต์ ระบบปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ ระบบติดตามและแสดงผลทางไกลพร้อมอุปกรณ์วัด และโปรแกรมสำหรับบริหารจัดการข้อมูล พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017470399) | งบประมาณ 4,400,000.00
กรุงเทพมหานคร    28 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017466095) | งบประมาณ 2,095,400.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร    28 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์งานซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค จำนวน 5 งาน ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017465708) | งบประมาณ 768,106.15
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)    28 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อจัดหา Software PDF-Xchange Pro ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017458765) | งบประมาณ 1,369,600.00
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ    28 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการกำกับดูแลชุดข้อมูลหลัก (Master Data Set) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017458729) | งบประมาณ 1,800,000.00
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์    28 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างออกแบบหลักสูตรและอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อหน้าใหม่เกี่ยวกับนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017457606) | งบประมาณ 2,500,000.00
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ    28 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการคณะผู้แทนการค้าเข้าร่วมงาน Hong Kong lnternational Film TV Market 2020 (FILMART 2020) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017452147) | งบประมาณ 1,800,000.00
กองทะเบียนประวัติอาชญากร    28 ม.ค. 2563
      จ้างที่ปรึกษาโครงการขยายและพัฒนาระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ (AFIS) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (เลขที่โครงการ : 63017449273) | งบประมาณ 4,816,120.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี    28 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างให้บริการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์และจัดเก็บขยะ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุรี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017448066) | งบประมาณ 3,800,000.00
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ    28 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างตรวจสอบและให้คำแนะนำเชิงพัฒนาต่อโครงการรับทุน สสส. ปีงบอนุมัติ 2562 ตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017436139) | งบประมาณ 2,000,000.00
การรถไฟแห่งประเทศไทย    28 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อฐานเก้าอี้นั่ง พขร.-ชค. สำหรับรถดีเซลรางพร้อมรางเลื่อนและอุปกรณ์ปรับระดับ จำนวน 36 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017430925) | งบประมาณ 1,800,000.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    28 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมโดยหุ้มเบาะหนังเทียมเก้าอี้ผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017416815) | งบประมาณ 1,872,500.00
โรงพยาบาลเลิดสิน    28 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตามุมกว้างด้วยระบบเลเซอร์สแกน แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017415165) | งบประมาณ 3,800,000.00
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา กรมราชทัณฑ์    28 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการศึกษาวิชาชีพผู้ต้องขัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017401750) | งบประมาณ 507,600.00
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    28 ม.ค. 2563
      รายการกล้องจุลทรรศน์ 2 กระบอกตา จำนวน 20 ชุด (เลขที่โครงการ : 63017384934) | งบประมาณ 1,000,000.00
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์    28 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านบริการผู้ปป่วย (เครื่องดื่มมอลล์รสช็อกโกแลต 3 in 1 ซอง) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017382910) | งบประมาณ 1,200,000.00
สำนักงานกิจการยุติธรรม    28 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการโครงการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017374518) | งบประมาณ 40,905,000.00
จังหวัดอ่างทอง    28 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017371445) | งบประมาณ 1,288,000.00
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ    28 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างโครงการสร้าง SMEs ไทยสู่เวทีการค้าสากล (ต้นกล้า ทู โกล) ประจำปี ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017368968) | งบประมาณ 4,010,100.00
กรมทรัพย์สินทางปัญญา    28 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ที่มีชื่อเสียง ภายใต้โครงการพัฒนากลไกการสื่อสารในมิติด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจไทยในยุค Thailand 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017363672) | งบประมาณ 830,000.00
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม    28 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างโครงการจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนากระทรวงยุติธรรม ๑๒๙ ปี ประจำปี ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017362616) | งบประมาณ 2,000,000.00
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)    28 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างพัฒนาปรับปรุงโครงสร้าง อัตรากำลัง ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017360448) | งบประมาณ 2,000,000.00
โรงพยาบาลเลิดสิน    28 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017355520) | งบประมาณ 2,619,000.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย    28 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการรวมด้านวิศวกรรมโยธา แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017322128) | งบประมาณ 2,382,000.00
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)    28 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างจัดทำสื่อภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อสารเรื่องวัฒนธรรมองค์กรให้กับบุคลากรในองค์กร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017315617) | งบประมาณ 5,350,000.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี    28 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017311401) | งบประมาณ 7,062,000.00
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต    28 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดปริมาณอินทรีย์คาร์บอนทั้งหมด ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017308970) | งบประมาณ 1,800,000.00
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ    28 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อชุดกล้องตรวจตาชนิดหลอด LED ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017307053) | งบประมาณ 920,000.00
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ    28 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมแบบไม่สัมผัสลูกตาโดยใช้ลำแสงเลเซอร์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017307011) | งบประมาณ 2,800,000.00
กรมโยธาธิการและผังเมือง    28 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์สถานีโครงข่ายอ้างอิง GNSS จำนวน 15 สถานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017294863) | งบประมาณ 2,699,000.00
กองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค    28 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องสกัดสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017283318) | งบประมาณ 1,500,000.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    28 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาเช่ารถและเช่ารถพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 3 รายการ รวม 5 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017275252) | งบประมาณ 11,345,852.13
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล    28 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ระบบสำรองข้อมูลสารสนเทศกรมทรัพยากรน้ำบาดาลพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ โครงการจัดทำระบบสำรองข้อมูลสารสนเทศ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017246931) | งบประมาณ 33,209,800.00
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล    28 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างจ้างดำเนินโครงการรณรงค์ต่อต้านการพนันทุกประเภท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017238895) | งบประมาณ 5,000,000.00
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)    28 ม.ค. 2563
      งานจ้างบริการดูแลและควบคุมระบบโสตทัศนูปกรณ์ บริเวณ ทีโอที สำนักงานใหญ่ จำนวน 4 คน (เลขที่โครงการ : 63017231358) | งบประมาณ 1,529,757.60
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)    28 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ความผิดเพี้ยนในการรวมแสงของกระจกตาระหว่างผ่าตัด ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017215325) | งบประมาณ 6,000,000.00
การกีฬาแห่งประเทศไทย    28 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อสบู่เหลวและแชมพู ประจำห้องพัก อาคารที่พักนักกีฬา ๒๐๐ เตียง และอาคารที่พักนักกีฬา ๓๐๐ เตียง กกท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017197421) | งบประมาณ 594,000.00
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย    28 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ขจัดสิ่งอุดตันภายในท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017196596) | งบประมาณ 1,430,590.00
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง    28 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างจัดทำและวางปะการังเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017140493) | งบประมาณ 42,143,400.00
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร    28 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 10 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017101281) | งบประมาณ 2,857,400.00
กรมควบคุมโรค    28 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์สำหรับซีกโลกใต้ (4 สายพันธุ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017097084) | งบประมาณ 69,700,000.00
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ    28 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017091365) | งบประมาณ 7,600,000.00
สถาบันบำราศนราดูร    28 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียม จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017080280) | งบประมาณ 2,482,400.00
กรมแพทย์ทหารอากาศ    28 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับการตรวจหาสารชีวเคมีในเลือด จำนวน 29 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017066389) | งบประมาณ 1,941,033.50
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา    28 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อชุดตรวจประเมินทางประสาทจิตวิทยา พร้อมฝึกความคิดและการเรียนรู้ สำหรับผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อม (Schufried Vienna Test System Cognitive Functions Dementia with Cogniplus) จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017038221) | งบประมาณ 4,850,000.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    28 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างจ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบแจ้งค่าไฟฟ้า ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า/ ใบกำกับภาษี (กง.๑๔๕-ร.๕๙) จำนวน 1 รายการ เลขที่ กฟภ.กจน.ป(บ)-075-2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017026694) | งบประมาณ 6,673,590.00
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย    28 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างชุดระบบ Smart Classroom อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127438243) | งบประมาณ 13,920,000.00
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    28 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาคารภายในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ประจำงวด 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127437348) | งบประมาณ 48,799,992.00
กรมโยธาธิการและผังเมือง    28 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายกรมโยธาธิการและผังเมือง อาคารถนนพระรามที่ 6 และอาคารถนนพระราม 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127437169) | งบประมาณ 1,356,600.00
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม    28 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์แบบแปลนขนาดใหญ่ ระบบดิจิตอลสำหรับพิมพ์งานหน้ากว้าง ขนาด A๐ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127431042) | งบประมาณ 1,989,649.97
องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง    28 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127425358) | งบประมาณ 2,400,000.00
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    28 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องย่อยกิ่งไม้หรือท่อนไม้ เครื่องยนต์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127412574) | งบประมาณ 2,500,000.00
กรุงเทพมหานคร    28 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อน้ำยาและวัสดุทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127370658) | งบประมาณ 6,875,000.00
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา    28 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Vortioxetine ขนาด 10 มิลลิกรัม จำนวน 78,680 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127366893) | งบประมาณ 3,712,909.20
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล    28 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องหยั่งธรณีหลุมเจาะ พร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127318829) | งบประมาณ 8,500,000.00
กรมพลาธิการทหารเรือ    28 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างผลิตถุงเท้าสั้นสีดำและถุงเท้าสีดำชนิดหนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127198842) | งบประมาณ 17,460,000.00
การรถไฟแห่งประเทศไทย    28 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์และระบบจัดเก็บเอกสาร ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61037153395) | งบประมาณ 27,262,000.00
กรมพัฒนาที่ดิน โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    27 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017466572) | งบประมาณ 1,288,000.00
จังหวัดสมุทรปราการ    27 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ Gauze จำนวน ๕ รายการ จำนวนประมาณ ๔๗๘,๘๘๒ ซอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017466506) | งบประมาณ 2,248,371.25
กรุงเทพมหานคร    27 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017462084) | งบประมาณ 900,400.00
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    27 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างติดตั้งงานเวทีกลาง งานระบบไฟฟ้าและระบบเสียง งานประดับไฟส่องสว่างและจุดกระจายเสียงประชาสัมพันธ์ภายในบริเวณที่จัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017458910) | งบประมาณ 4,000,000.00
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด่    27 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างจ้างผลิตชุดทำงานเฉพาะกิจ จำนวน 708 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017458751) | งบประมาณ 861,600.00
กรมส่งเสริมสหกรณ์    27 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างโครงการระบบบริหารจัดการและติดตามประเมินผลโครงการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017449955) | งบประมาณ 1,800,000.00
กรมพัฒนาที่ดิน โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    27 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อรถลากดูงานสนาม ขนาด ๓๕ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017446007) | งบประมาณ 750,000.00
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    27 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเอี๊ยมพลาสติกกันเปื้อน (630077.2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017440055) | งบประมาณ 867,834.00
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า    27 ม.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ - ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017431137) | งบประมาณ 1,070,000.00