สินเชื่อประมูลงานราชการ | บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด สินเชื่อธุรกิจ จัดกิจกรรม อีเว้นท์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ภาครัฐ

สินเชื่อจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

  สมัครสินเชื่อ  

สินเชื่อประมูลงานราชการ

สินเชื่อประมูลงานราชการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ยื่นซองประกวดราคา โครงการของรัฐ สมัครสินเชื่อประมูลงานราชการ

    สินเชื่อค้ำประกันยื่นประมูลอิเล็คทรอนิก ,หนังสือค้ำประกัน ,e-bidding ,งานจัดซื้อจัดจ้าง ,เสนอราคาให้หน่วยงานราชการ(ในรายที่เคยมีผลงาน)
    สินเชื่อเพื่อซื้อของจ่ายซัพพลายเออร์ต่างๆ ซึ่งใช้ในระหว่างทำงาน เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานราชการ
    สินเชื่อเพื่อจ่ายค่าแรงคนงาน ในระหว่างทำงาน
    สินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงิน สามารถสมัครสินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงินได้ ทำให้ได้เงินเพื่อขยายธุรกิจต่อเนื่องได้เลย
    สามารถออกแบบสินเชื่อตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ แต่ละโครงการได้ไม่จำกัด ปรับให้เหมาะกับสถานการณ์
    บริษัทเปิดใหม่ สมัครสินเชื่อได้
    งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทุกหน่วยงาน หากท่านมี TOR งานที่จะทำ สามารถติดต่อเตรียมสินเชื่อก่อนได้ เมื่อท่านได้สัญญาทำงานจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จะได้เบิกเงินทำงานได้สะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้การทำงานคล่องตัวส่งมอบงานโครงการต่างๆ ได้ตามสัญญา


   บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด ยินดีสนับสนุนเงินทุนธุรกิจ ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง กับ ธุรกิจที่ รับทำงานให้ภาครัฐ และ รัฐวิสาหกิจ ทุกกระทรวง กรม กอง สำนักงาน ฯ รวมทั้ง หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งระดับ จังหวัด อบจ. เทศบาล อบต. ฯ เอส แคปปิตอล ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ เพื่อให้ธุรกิจ มีความคล่องตัว ทำงานส่งมอบงานให้หน่วยงานราชการ ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถรับงาน หลายงานพร้อมกันได้ สามารถยื่นซอง ประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีอยู่ตลอดได้ต่อเนื่อง ไม่ต้องรอ การจ่ายเงินของภาครัฐ ซึ่งจ่ายแน่นอน แต่อาจมีขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ลักษณะธุรกิจที่มีโอกาสผ่านการพิจารณาสูง
   1.) ผู้ขอสินเชื่อมีประสบการณ์ ในงานที่กำลังทำ
   2.) งานที่ทำมีกำไร
   3.) งานที่ทำมีคุณภาพ สามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา
   4.) ผู้ว่าจ้างมีงบประมาณ จ่ายชำระ เมื่อครบกำหนด

    *หากธุรกิจของท่านเข้าเงื่อนไขของบริษัท ฯ ไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ขั้นตอนง่ายๆในการสมัครสินเชื่อ

กรุณาลงทะเบียนเพื่อสมัครสินเชื่อค่ะ
งานประมูลราชการที่น่าสนใจ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    21 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067362647) | งบประมาณ 757,500.00
กรมการขนส่งทหารบก    21 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อน้ำมันอุปกรณ์อากาศยานและเคมีภัณฑ์อากาศยาน แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (OPEN END) ระยะเวลา ๑ ปี จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067353202) | งบประมาณ 5,000,000.00
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด    21 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างจ้างทำความสะอาดทรัพย์สินและสถานที่ ปณ.รองเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067352286) | งบประมาณ 591,924.00
จังหวัดปทุมธานี    21 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067343596) | งบประมาณ 1,986,455.00
กรุงเทพมหานคร    21 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องเลเซอร์รักษาโรคต้อหิน ทั้งชนิดมุมปิดและชนิดมุมเปิด ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067342867) | งบประมาณ 3,200,000.00
เทศบาลตำบลบางปะอิน    21 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ตัวรถชนิด ๖ ล้อ ความสูงปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067325034) | งบประมาณ 2,700,000.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    21 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างทำป้ายชื่อ กฟผ. และสัญลักษณ์ พร้อมติดตั้งด้านบนอาคาร ท.103 เลขที่ หปจก.(จ.) 50/2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067309383) | งบประมาณ 1,284,000.00
การรถไฟแห่งประเทศไทย    21 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อHP Cylinder Head Complete ใช้งานกับ Compressor Westinghouse สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 100 Sets ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067293386) | งบประมาณ 2,600,000.00
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ    21 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อยา Oxaliplatin 50 mg/10 mL concentrate for solution for infusion จำนวน 2,500 vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067291842) | งบประมาณ 4,000,000.00
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี    21 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ (Hydraulic Excavator) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067277769) | งบประมาณ 4,800,000.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์    21 มิ.ย. 2564
      ครุภัณฑ์โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์ทดสอบโปรแกรมบริหารทรัพยากรองค์กรการสร้างแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ 3 มิติ เชื่อมต่อกับการควบคุมหุ่นยนต์ และการประมวลผลฐานข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยปัญญาประดิษฐ์ จำนวน 1 ชุด (เลขที่โครงการ : 64067260952) | งบประมาณ 63,654,800.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    21 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้องานจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือ RF Signal Generator จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067219295) | งบประมาณ 2,375,400.00
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์    21 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดค่ากิโลโวลต์พีค เวลาและปริมาณรังสีเอกซ์ (kVp Time and Exposure Meter) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067196116) | งบประมาณ 909,500.00
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา    21 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการพัฒนาสื่อดิจิทัลด้านอาชีพและวิชาชีพเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067167582) | งบประมาณ 2,919,900.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    21 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายสายสัญญาณและอุปกรณ์ประกอบ เขื่อนสิริกิติ์, เขื่อนแก่งกระจาน, สถานีไฟฟ้าแรงสูงบางพลี และสำนักงาน กฟผ. พร้อมรับประกัน 1 ปี และงานให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขต่อเนื่อง 5 ปี เลขที่ หปซก.(ซ.) 42/2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067166382) | งบประมาณ 83,368,194.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    21 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ Medium Voltage สำหรับใช้งานที่ สถานีไฟฟ้าปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067162002) | งบประมาณ 28,519,313.48
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    21 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อพัสดุรองประจำปี 2564 ประเภท อุปกรณ์ประกอบลูกถ้วย จำนวน 6 รายการ (64IAHEB009) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067154672) | งบประมาณ 6,282,044.90
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ    21 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ทดสอบและปรับเทียบมาตรฐาน ระบบสนามยิงปืน สำหรับโครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบระบบเครื่องช่วยฝึกใช้อาวุธเสมือนจริงขั้นสูง จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067125426) | งบประมาณ 2,500,000.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    21 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อซื้อรถลากจูงขนาดไม่ต่ำกว่า 500 แรงม้า (แบบขับเคลื่อน 6x6) จำนวน 1 คัน เลขที่ หปซก. (ซ.) 40/2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067093371) | งบประมาณ 26,215,000.00
สถาบันโรคทรวงอก    21 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ จำนวน 10 รายการ และอุปกรณ์สำหรับแหวกเนื้อเยื่อและซับของเหลว จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067037835) | งบประมาณ 6,486,126.00
กรมการขนส่งทางบก    21 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบควบคุมประตูอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067028146) | งบประมาณ 19,000,000.00
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน    21 มิ.ย. 2564
      จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนแม่บทการวิจัยเพื่อพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (เลขที่โครงการ : 64067025250) | งบประมาณ 915,500.00
การยาสูบแห่งประเทศไทย    21 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค เเละ ยสท. อยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067006763) | งบประมาณ 1,207,816.00
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล    21 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64057419109) | งบประมาณ 700,000.00
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ    21 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อโปรแกรมการแสดงผลหลายจอ สำหรับโครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องช่วยฝึกยานรบเสมือนจริง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64057407091) | งบประมาณ 2,000,000.00
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล    21 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างเครื่องแต่งกายบุคลากรคณะฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 รายการ เครื่องแต่งกายชุดกาวน์ (แพทย์, อาจารย์แพทย์, อาจารย์ และทันตแพทย์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64057398819) | งบประมาณ 615,550.00
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล    21 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างเครื่องแต่งกายบุคลากรคณะฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 รายการ เสื้อยืดโปโลสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน (Back office) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64057396023) | งบประมาณ 2,967,600.00
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี    21 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดแก๊สไนโตรเจน (Nitrogen Generator) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64057339788) | งบประมาณ 850,000.00
การไฟฟ้านครหลวง    21 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างทำสายเคเบิลใต้ดินตัวนำทองแดง ฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน (XLPE), แรงดัน 12/20 กิโลโวลต์ สครีนลวดทองแดง, เปลือกนอกพอลิเอทิลีน ขนาดพื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 35 ตร.มม. (Code 6145-235-03600) จำนวน 50,000 เมตร จาก Electrolytic Copper Cathode ของการไฟฟ้านครหลวง ตามรหัสจัดหาเลขที่ MA4-8632-TGZ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64057239468) | งบประมาณ 8,293,035.00
เทศบาลนครนนทบุรี    21 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี (สำนักการศึกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64037482300) | งบประมาณ 999,400.00
โรงเรียนวัดทัพหลวง(หลวงพ่อเกิดอุปถัมภ์)    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โรงเรียนวัดทัพหลวง(หลวงพ่อเกิดอุปถัมภ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067341698) | งบประมาณ 585,500.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องมือบำรุงรักษาสายส่ง 500 KV จำนวน 16 รายการ (18 EA) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067341460) | งบประมาณ 2,563,720.00
กรมชลประทาน    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อเสาเข็มขนาดต่าง ๆ พร้อมตอกตามแบบ รวม 2 รวยการ สำหรับงานปรับปรุงคลองหกวาสายล่าง ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067338485) | งบประมาณ 5,060,000.00
บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างจ้างบริการจัดหาพนักงานทำความสะอาดประจำสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067337414) | งบประมาณ 811,488.00
จังหวัดปทุมธานี    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดิทัศน์ รุ่นมาตรฐาน ให้กับโรงพยาบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067335284) | งบประมาณ 550,000.00
กรมพลาธิการทหารอากาศ    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อโต๊ะเหล็ก ขนาด ๑๐๐x๑๐๐x ๗๕ เซนติเมตร มีตราสัญลักษณ์ รร.นนก. จำนวน ๗๒๐ ตัว (หนังสือแจ้งความต้องการที่ ๘๓๙/๖๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067330854) | งบประมาณ 4,831,200.00
โรงเรียนวัดธรรมราษฏร์เจริญผล    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียนวัดธรรมราษฎร์เจริญผล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067329518) | งบประมาณ 1,018,650.00
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อขอจัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (ตู้ดูดไอสารเคมี) จำนวน 3 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067325025) | งบประมาณ 963,000.00
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุกระสุนปืน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067319890) | งบประมาณ 1,098,000.00
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างการจัดกิจกรรมวิทยากรเครือข่ายสู่ภูมิภาค (Train the Trainer) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067317696) | งบประมาณ 1,000,000.00
กรุงเทพมหานคร    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างค่าตรวจสอบบัญชี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067310717) | งบประมาณ 840,000.00
โรงเรียนธัญรัตน์    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาเช่าเช่าคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 2 จำนวน 50 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067304843) | งบประมาณ 1,150,000.00
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067304272) | งบประมาณ 930,000.00
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ จำนวน 20 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067294665) | งบประมาณ 1,800,000.00
โรงพยาบาลราชวิถี    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิดีทัศน์แบบความคมชัดสูงขนาดเล็ก จำนวน ๑ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067291678) | งบประมาณ 2,780,000.00
กรมการขนส่งทหารบก    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อน้ำมันอุปกรณ์อากาศยานและเคมีภัณฑ์อากาศยาน แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (OPEN END) ระยะเวลา ๑ ปี จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067290317) | งบประมาณ 5,000,000.00
โรงพยาบาลราชวิถี    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อเตียงตรวจทางสูตินรีเวชปรับด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน ๒ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067288443) | งบประมาณ 1,000,000.00
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเขตการเดินรถที่ 2    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 อู่มีนบุรี เขตการเดินรถที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067278337) | งบประมาณ 672,751.80
เทศบาลเมืองอโยธยา    18 มิ.ย. 2564
      จ้างออกแบบโครงการจ้างออกแบบสะพานข้ามคลองกระมัง บริเวณหมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๗ ตำบลไผ่ลิง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (เลขที่โครงการ : 64067270657) | งบประมาณ 500,000.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 200 kVA พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067241964) | งบประมาณ 3,000,000.00
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างจ้างพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลหลักสำหรับศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMCC) ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067234134) | งบประมาณ 3,000,000.00
กรมทรัพย์สินทางปัญญา    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างจ้างจัดงานส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้า GI เพื่อการส่งออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067230878) | งบประมาณ 4,500,000.00
จังหวัดสมุทรสงคราม    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อวัสดุออร์โธปิดิกส์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067230775) | งบประมาณ 4,104,840.00
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อสารเคมี สำหรับปรับปรุงคุณภาพน้ำในระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067224062) | งบประมาณ 1,123,200.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อโปรแกรมMicrosoftลิขสิทธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067219481) | งบประมาณ 800,000.00
กรมการพัฒนาชุมชน    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างการเตรียมความพร้อมการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067214677) | งบประมาณ 24,311,000.00
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้ยาและสารน้ำแบบหยอดเข้าเส้นเลือดชนิด 3 เฟส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067202197) | งบประมาณ 1,200,000.00
กรุงเทพมหานคร    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบูรณาการภูมิสารสนเทศ (GI Platform) เพื่อการบริหารจัดการเมืองกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067201350) | งบประมาณ 26,712,700.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ HRIS พร้อมระบบสำรอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067185414) | งบประมาณ 69,956,600.00
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อชุดปอดเทียมชนิดเมมเบรนสำหรับผู้ใหญ่ (Membrane Oxygenator) จำนวน 150 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067184760) | งบประมาณ 1,412,400.00
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มระบบความปลอดภัยของระบบ WFH ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067183084) | งบประมาณ 2,000,000.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์เกี่ยวลากวัตถุต้องสงสัย (Hook and Line Kit) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067177342) | งบประมาณ 535,000.00
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอ จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067175265) | งบประมาณ 2,435,796.15
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อตัวควบคุมการทำงานเครื่องปรับอากาศ แบบดิจิตอล (Digital Thermostat) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067146065) | งบประมาณ 1,170,000.00
โรงพยาบาลสมุทรปราการ    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อยากลุ่ม Antibacterial Drugs 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067145778) | งบประมาณ 6,346,040.00
กรมทรัพยากรธรณี    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067139539) | งบประมาณ 936,800.00
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาเช่าค่าเช่ารถยนต์ (รถโดยสาร) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067133821) | งบประมาณ 3,990,000.00
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งสัญญาณภาพ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067124878) | งบประมาณ 1,300,000.00
การเคหะแห่งชาติ    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านที่อยู่อาศัยของประเทศ (Housing Knowledge Center) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067113035) | งบประมาณ 2,000,000.00
โรงพยาบาลสมุทรปราการ    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อยาฉีดอินซูลินชนิดผสมสำเร็จรูป Pre mixed insulin ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067112482) | งบประมาณ 15,552,450.00
สถาบันโรคทรวงอก    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อโปรแกรม Windows Pro 10 SNGL OLP NL Legalization GetGenuine จำนวน 100 หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067085410) | งบประมาณ 685,870.00
การยาสูบแห่งประเทศไทย    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์เเละระบบรักษาความปลอดภัยเเละเครือข่ายสารสนเทศ ยสท. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067066362) | งบประมาณ 5,746,970.00
เทศบาลนครนครปฐม    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067053352) | งบประมาณ 1,422,300.00
ธนาคารออมสิน    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067042407) | งบประมาณ 16,781,880.00
การไฟฟ้านครหลวง    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อBartap connector single eye bolt for 240-500 sq.mm (Code 6145-088-19900) จำนวน 7,200 ชุด รหัสจัดหาเลขที่ MP4-8952-ECX ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067036424) | งบประมาณ 4,226,029.20
เทศบาลนครปากเกร็ด    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อเรือยนต์เฉพาะการสำหรับตรวจการณ์และดับเพลิงทางน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067009843) | งบประมาณ 35,000,000.00
การประปานครหลวง    18 มิ.ย. 2564
      งานซื้อหัววัดคุณภาพน้ำสำหรับใช้งานกับเครื่องวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติแบบ Real Time ตามสถานีวัดคุณภาพน้ำฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก ยี่ห้อ YSI รุ่น 6600V2 และ รุ่น EXOII เลขที่ ฝนส. ซท. 02/2564 (เลขที่โครงการ : 64067004998) | งบประมาณ 1,510,198.00
กรุงเทพมหานคร    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อชุด Cover all จำนวน 5,000 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64057451351) | งบประมาณ 1,750,000.00
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อชุดผ่าตัดผ่านกล้องระบบวิดีทัศน์ จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64057440303) | งบประมาณ 10,500,000.00
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่เป็นศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม AI พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ 1 โครงการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64057416893) | งบประมาณ 1,800,000.00
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดเครื่องตรวจวิเคราะห์หาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (SARS-CoV-2) จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64057408718) | งบประมาณ 6,423,000.00
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาสนามหญ้า ต้นไม้ สวนหย่อมและทำความสะอาดบริเวณภายนอกอาคารโรงพิมพ์ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64057380939) | งบประมาณ 566,000.00
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ข้อต่อ ข้องอ สามทางและอุปกรณ์ Fitting ท่อน้ำ PE ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64057371585) | งบประมาณ 658,841.00
กรุงเทพมหานคร    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร (BMA PBIS Performance-based Budgeting information System) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64057363532) | งบประมาณ 21,983,000.00
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่มีมูลค่าสูง หมวดอื่นๆ จำนวน 1 รายการ รายการ เบาะรองนั่งสำหรับคนพิการแบบเติมลม (Air cushion) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64057360835) | งบประมาณ 550,000.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาเช่ารถยนต์บรรทุก 1 ตัน 4 ประตู แบบ Double cab ขับเคลื่อน 2 ล้อ พร้อมครอบหลังคากระบะท้ายเสมอตัวรถ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี เกียร์อัตโนมัติและรถยนต์แวนตรวจการ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 2,700 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ เกียร์อัตโนมัติ ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64057348961) | งบประมาณ 19,946,940.00
กรุงเทพมหานคร    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลระบบสารสนเทศบริหารจัดการข้อมูลมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64057325328) | งบประมาณ 10,981,400.00
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์แยกชนิดและหาปริมาณเซลล์แบบอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64057308035) | งบประมาณ 850,000.00
กระทรวงการต่างประเทศ    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างจัดทำหนังสือรายงานการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยสมัครใจ (Voluntary National Review VNR) ของไทย ประจำปี ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64057270125) | งบประมาณ 800,000.00
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อจอแสดงภาพ LED ห้องประชุม 301 จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64057090984) | งบประมาณ 3,607,600.00
กรมการแพทย์    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเอออร์ติกผ่านทางสายสวน TAVI จำนวน 22 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047459838) | งบประมาณ 20,000,000.00
เทศบาลเมืองบางบัวทอง    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถขุดตีนไฮโดรลิคตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047358457) | งบประมาณ 3,300,000.00
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047264421) | งบประมาณ 9,757,000.00
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล    18 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์นมผงดัดแปลง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047202984) | งบประมาณ 1,325,200.00
โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ(เหราบัตย์อุทิศ)    17 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ(เหราบัตย์อุทิศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067315181) | งบประมาณ 1,018,650.00
จังหวัดปทุมธานี    17 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067314375) | งบประมาณ 1,986,455.00
กองทัพบก    17 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์จัดซื้อ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในงานรื้อถอนเคลื่อนย้ายและติดตั้งอาคารสำเร็จรูปของ กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 11 แผนสำรองประจำปีงบประมาณ 254 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067311363) | งบประมาณ 1,458,624.00
กรุงเทพมหานคร    17 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ จำนวน 54 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067311302) | งบประมาณ 590,300.00
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)    17 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาประชาสัมพันธ์หนังสือร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม เล่ม 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067308806) | งบประมาณ 1,000,000.00
โรงเรียนคลองสิบสาม ผิวศรีราษฎร์บำรุง    17 มิ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดทำห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนคลองสิบสาม ผิวศรีราษฎร์บำรุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067307960) | งบประมาณ 1,018,650.00