สินเชื่อประมูลงานราชการ | บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด สินเชื่อธุรกิจ จัดกิจกรรม อีเว้นท์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ภาครัฐ

สินเชื่อประมูลงานราชการ

  สมัครสินเชื่อ  

สินเชื่อประมูลงานราชการ

สินเชื่อประมูลงานราชการ จัดซื้อจัดจ้าง ยื่นซองประกวดราคา โครงการของรัฐ สมัครสินเชื่อประมูลงานราชการ

    สินเชื่อค้ำประกันยื่นประมูลอิเล็คทรอนิก ,หนังสือค้ำประกัน ,e-bidding ,งานจัดซื้อจัดจ้าง ,เสนอราคาให้หน่วยงานราชการ(ในรายที่เคยมีผลงาน)
    สินเชื่อเพื่อซื้อของจ่ายซัพพลายเออร์ต่างๆ ซึ่งใช้ในระหว่างทำงาน เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานราชการ
    สินเชื่อเพื่อจ่ายค่าแรงคนงาน ในระหว่างทำงาน
    สินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงิน สามารถสมัครสินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงินได้ ทำให้ได้เงินเพื่อขยายธุรกิจต่อเนื่องได้เลย
    สามารถออกแบบสินเชื่อตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ แต่ละโครงการได้ไม่จำกัด ปรับให้เหมาะกับสถานการณ์
    บริษัทเปิดใหม่ สมัครสินเชื่อได้
    งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทุกหน่วยงาน หากท่านมี TOR งานที่จะทำ สามารถติดต่อเตรียมสินเชื่อก่อนได้ เมื่อท่านได้สัญญาทำงานจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จะได้เบิกเงินทำงานได้สะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้การทำงานคล่องตัวส่งมอบงานโครงการต่างๆ ได้ตามสัญญา


   บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด ยินดีสนับสนุนเงินทุนธุรกิจ ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง กับ ธุรกิจที่ รับทำงานให้ภาครัฐ และ รัฐวิสาหกิจ ทุกกระทรวง กรม กอง สำนักงาน ฯ รวมทั้ง หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งระดับ จังหวัด อบจ. เทศบาล อบต. ฯ เอส แคปปิตอล ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ เพื่อให้ธุรกิจ มีความคล่องตัว ทำงานส่งมอบงานให้หน่วยงานราชการ ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถรับงาน หลายงานพร้อมกันได้ สามารถยื่นซอง ประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีอยู่ตลอดได้ต่อเนื่อง ไม่ต้องรอ การจ่ายเงินของภาครัฐ ซึ่งจ่ายแน่นอน แต่อาจมีขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ลักษณะธุรกิจที่มีโอกาสผ่านการพิจารณาสูง
   1.) ผู้ขอสินเชื่อมีประสบการณ์ ในงานที่กำลังทำ
   2.) งานที่ทำมีกำไร
   3.) งานที่ทำมีคุณภาพ สามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา
   4.) ผู้ว่าจ้างมีงบประมาณ จ่ายชำระ เมื่อครบกำหนด

    *หากธุรกิจของท่านเข้าเงื่อนไขของบริษัท ฯ ไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ขั้นตอนง่ายๆในการสมัครสินเชื่อ

กรุณาลงทะเบียนเพื่อสมัครสินเชื่อค่ะ
งานประมูลราชการที่น่าสนใจ
เทศบาลตำบลห้วยพลู    18 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมาทำอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาลวัดห้วยพลู (โชติประชานุเคราะห์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107208019) | งบประมาณ 890,000.00
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด่    18 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาเช่าเช่ารถตู้ปรับอากาศ stand by 24 ชั่วโมง เพื่อสนับสนุนภารกิจของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ณ ที่ทำการทุ่งมหาเมฆ จำนวน 1 คัน เป็นเวลา 5 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107207552) | งบประมาณ 1,584,000.00
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต    18 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อระบบศึกษาและฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยตนเองรายบุคคลแบบออนไลน์ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107206921) | งบประมาณ 875,000.00
โรงเรียนปัญญาวรคุณ    18 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาเช่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอรืพร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107203603) | งบประมาณ 2,070,000.00
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    18 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อโครงการ การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ระยะดำเนินการ 3ปี (กลุ่มยาต้านเชื้อรา) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107203078) | งบประมาณ 744,565.92
จังหวัดปทุมธานี    18 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107201962) | งบประมาณ 538,500.00
องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย    18 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า6,000 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107199358) | งบประมาณ 2,500,000.00
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)    18 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรับ-ส่งเอกสารภายนอกอาคารสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107198057) | งบประมาณ 4,882,410.00
โรงพยาบาลราชวิถี    18 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของสัญญาณชีพ จำนวน 6 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107191557) | งบประมาณ 2,700,000.00
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    18 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนความเร็วสูงชนิดควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งพื้น (High Speed Refrigerated Centrifuge) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107183239) | งบประมาณ 650,000.00
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ    18 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างโครงการเผยแพร่และสร้างภาพลักษณ์หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยจาก Local to Global ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107172035) | งบประมาณ 4,000,000.00
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ    18 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างโครงการสร้างพี่เลี้ยงทางการค้า (Train the Trainers by NEA) ประจำปี ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107170779) | งบประมาณ 2,535,000.00
กรมแพทย์ทหารอากาศ    18 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการอาหารสำหรับผู้ป่วย โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107167814) | งบประมาณ 4,730,256.00
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา    18 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107161624) | งบประมาณ 729,000.00
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)    18 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานดูแลรักษาต้นไม้และตกแต่งสวน จำนวน ๑ งาน (๗ คน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107160764) | งบประมาณ 1,579,320.00
การรถไฟแห่งประเทศไทย    18 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างซ่อมอุปกรณ์เครื่องยนต์รถจักร, รถดีเซลราง และงานอื่น ๆ ที่หน่วยซ่อมอุปกรณ์เครื่องยนต์รถจักร จำนวน 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107160098) | งบประมาณ 1,800,000.00
โรงพยาบาลบางใหญ่    18 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล(Computed Rediography)พร้อมระบบการจัดเก็บและกระจายภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล(PACS)จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107155341) | งบประมาณ 715,000.00
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์    18 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาเช่าบริการระบบ Cloud Server ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107155272) | งบประมาณ 1,300,000.00
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า    18 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อน้ำยาเคมี/เคมีภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107152775) | งบประมาณ 1,204,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม    18 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107143325) | งบประมาณ 1,806,000.00
กรมแพทย์ทหารอากาศ    18 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107140940) | งบประมาณ 3,055,000.00
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า    18 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107140704) | งบประมาณ 4,290,500.00
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่    18 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107140611) | งบประมาณ 14,000,000.00
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า    18 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107139049) | งบประมาณ 4,919,120.00
กรุงเทพมหานคร    18 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107138124) | งบประมาณ 868,000.00
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า    18 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อน้ำยาเคมี/เคมีภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107136047) | งบประมาณ 4,969,450.00
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า    18 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางโลหิตวิทยา จำนวน 19 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107134530) | งบประมาณ 2,667,057.67
กรมแพทย์ทหารอากาศ    18 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ อาคารภายใน กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107134311) | งบประมาณ 987,507.47
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)    18 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับการตรวจข้อสอบอัตนัยด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107133265) | งบประมาณ 1,000,000.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    18 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการพร้อมอุปกรณ์งานทำความสะอาด จำนวน 51 สฟ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107132555) | งบประมาณ 8,560,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแม่นาง    18 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อไฟส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งในเขตพื้นที่่ตำบลบางแม่นาง หมู่ 1-18 (จำนวน 226 ดวง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107130209) | งบประมาณ 13,330,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลระแหง    18 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107128998) | งบประมาณ 1,000,000.00
โรงพยาบาลราชวิถี    18 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อขอบลิ้นหัวใจเทียม Mitral จำนวน ๖๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107121465) | งบประมาณ 1,950,000.00
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน    18 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการเครื่องสลายนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะ แบบเคลื่อนที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107121185) | งบประมาณ 825,000.00
กรมสรรพากร    18 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างบุคลากรเพื่อถ่ายภาพแบบและบันทึกข้อมูลแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107119448) | งบประมาณ 4,446,000.00
กรมพลาธิการทหารเรือ    18 ต.ค. 2562
      ซื้อกระดาษคุณภาพมาตรฐาน A4 80 แกรม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) (เลขที่โครงการ : 62107118359) | งบประมาณ 4,300,000.00
กรมชลประทาน    18 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าตะเข็บเกลียวปลายปากระฆัง ชนิดใต้ดิน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ รวม 19 รายการ สำหรับสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ PL5 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขนาด 0.50 ลูกบาศก์เมตร/วินาที จำนวน 4 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ยาว 53.248 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107117620) | งบประมาณ 49,785,000.00
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ    18 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมวันวิทยุสมัครเล่นไทย ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107117432) | งบประมาณ 2,000,000.00
การประปานครหลวง    18 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างงานติดตั้งประปา งานเพิ่ม/ลดขนาดมาตรวัดน้ำ และงานที่เกี่ยวข้อง พื้นที่สำนักงานประปาสาขาประชาชื่น สัญญาเลขที่ สสช.ตม.1/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107115493) | งบประมาณ 2,139,859.83
สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์    18 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อสไลด์เคลือบประจุบวก (Positively charged microscope slides) จำนวน ๑๐๔,๔๐๐ แผ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107113246) | งบประมาณ 1,086,804.00
กรมสอบสวนคดีพิเศษ    18 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 27 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107106224) | งบประมาณ 4,050,000.00
กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง    18 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ในความรับผิดชอบของ แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107099784) | งบประมาณ 1,082,400.00
กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง    18 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ในความรับผิดชอบของ แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107099297) | งบประมาณ 1,894,200.00
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)    18 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ สถานพยาบาลโรงแยกก๊าซระยองและสถานพยาบาลคลังก๊าซเขาบ่อยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107097874) | งบประมาณ 17,500,000.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    18 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 6 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107095574) | งบประมาณ 747,288.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    18 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานซ่อมแซมบำรุงรักษาทั่วไป ภายในและภายนอกบริเวณโรงไฟฟ้าบางปะกง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107087366) | งบประมาณ 5,136,000.00
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ    18 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ในการเก็บเลือดผู้ป่วย จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107081380) | งบประมาณ 3,560,000.00
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.)    18 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจัดงาน ด.เด็กคิดดี Thai PBS Kids Day 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107079538) | งบประมาณ 1,700,000.00
กรมแพทย์ทหารอากาศ    18 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างซักผ้าผู้ป่วย โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107076589) | งบประมาณ 2,714,752.00
กรุงเทพมหานคร    18 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107073976) | งบประมาณ 5,082,500.00
กรุงเทพมหานคร    18 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างกิจกรรมประชาสัมพันธ์นโยบายกรุงเทพมหานครทางสถานีโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107071292) | งบประมาณ 3,840,000.00
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ    18 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อถุงมือสำหรับการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ชนิดใช้ครั้งเดียว (GLOVES DISPOSABLE)จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107070989) | งบประมาณ 3,210,700.00
กรมควบคุมโรค    18 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยและอาคารสำนักงาน ของสถาบันบำราศนราดูร ประจำปีงบประมาณ 2563 ระยะเวลา 10 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107057620) | งบประมาณ 9,500,000.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    18 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างเผยแพร่สปตโฆษณา ชุด PEA คือ...อะไร ทางสื่อโทรทัศน์ และทางสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107041759) | งบประมาณ 4,000,000.00
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)    18 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างบริการทำความสะอาดในภาพรวม บน.3.3 จำนวน 16 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107032700) | งบประมาณ 4,519,680.00
กรุงเทพมหานคร    18 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยในบริเวณตลาดนัดจตุจักร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107029747) | งบประมาณ 27,060,000.00
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย    18 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจัดทำวารสาร EXAT Magazine ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107024943) | งบประมาณ 2,500,000.00
กรุงเทพมหานคร    18 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมารักษาความสะอาดภายในบริเวณตลาดนัดจตุจักร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097683387) | งบประมาณ 13,961,000.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    18 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งป้าย LED ให้กับอาคารภายในเขตปลอดอากรและคลังสินค้า ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097665164) | งบประมาณ 8,580,544.00
การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายจัดหา    18 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบใช้เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 100 kVA 50 Hz จำนวน 1 ชุด ตามรหัสจัดหาเลขที่ CT3-4232-WGZ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097610625) | งบประมาณ 1,059,300.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    18 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์ประจำปี 2562 จำนวน 9 รายการ เลขที่ กฟภ.กพบ.ภส.(ป)0115-2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097609421) | งบประมาณ 19,367,535.00
กรมชลประทาน    18 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาเช่าเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097599830) | งบประมาณ 36,120,000.00
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล    18 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อกระดาษต่อเนื่อง,สติ๊กเกอร์และกระดาษความร้อน จำนวน 19 รายการ (2 หมวด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097599726) | งบประมาณ 5,426,610.00
องค์การบริหารส่วนตำบลยายชา    18 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อซื้ออุปกรณ์กระจายเสียงตามสาย พร้อมติดตั้งในพื้นที่ตำบลยายชา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097595473) | งบประมาณ 3,000,000.00
การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายบริการระบบไฟฟ้า    18 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ ที่ ท็อปส์ มาร์เก็ตเพลส สีลม (บพ.3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097423487) | งบประมาณ 1,510,116.25
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ    18 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อถุงมือสำหรับการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ชนิดใช้ครั้งเดียว แบบไม่ปราศจากเชื้อ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097325574) | งบประมาณ 8,337,100.00
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    18 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านสัญญาณชุดตรวจทั้งแบบอ่านสัญญาณฟลูออเรสเซ็นต์และแบบอ่านสัญญาณสี (Colorimetric and Fluorescent Strip Reader) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097218928) | งบประมาณ 770,400.00
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ    18 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อถุงมือยางปราศจากเชื้อสำหรับศัลยกรรมชนิดใช้ครั้งเดียวในห้องผ่าตัด จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097157192) | งบประมาณ 12,951,300.00
การไฟฟ้านครหลวง    18 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อPreformed Deadend Grip Coated for 70 sq.mm. AWC (Code 6145-135-07000) จำนวน 54,000 ชุด ตามรหัสจัดหาเลขที่ MP3-8946-BGZ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087470945) | งบประมาณ 2,289,243.60
กรมชลประทาน    17 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อหินย่อยเบอร์ 1 (ตาม Specifications กรมชลประทาน) และอื่นๆ จำนวน 2 รายการ สำหรับงานขุดคลองระบายน้ำหลากพร้อมอาคารประกอบ กม.20+500 ถึง กม.22+500 ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107197279) | งบประมาณ 3,649,400.00
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ    17 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจัดให้มีพิธีเปิดงาน ศิลปินที่มีชื่อเสียง พิธีกร การแสดงศิลปวัฒนธรรม พร้อมวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น สำหรับใช้ในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ งานประเพณีลอยกระทงจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107197194) | งบประมาณ 5,000,000.00
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ    17 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างออกแบบและตกแต่งเวที ซุ้ม Soft ware และจัดทำ Landmark พร้อมวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ งานประเพณีลอยกระทงจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107196766) | งบประมาณ 5,000,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่    17 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจัดเก็บขยะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ปีงบประมาณพ.ศ.2563 เดือนพฤศจิกายน2562ถึงกันยายน 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107196738) | งบประมาณ 550,000.00
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ    17 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างประกวดราคาจ้างอาหารกลางวันนักเรียน ระดับปฐมวัยถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107196698) | งบประมาณ 902,000.00
จังหวัดฉะเชิงเทรา    17 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อแก๊สทางการแพทย์ แก๊สออกซิเจนเหลว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107196633) | งบประมาณ 4,000,000.00
กรมชลประทาน    17 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ สำหรับงาน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปี พ.ศ.2563 (งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์) (คป.สมุทรปราการ) EB.สป.(ซ)01/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107193295) | งบประมาณ 2,158,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง    17 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูลภายในตำบลทรงคนองหมู่ที่1-6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107193107) | งบประมาณ 1,680,305.00
กรมควบคุมโรค    17 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพ (กรมควบคุมโรคโพล) ประจำปี 2563 จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107192093) | งบประมาณ 900,000.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี    17 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107191929) | งบประมาณ 1,270,000.00
สถาบันเวชศาสตร์การบิน กรมแพทย์ทหารอากาศ    17 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อกล้องตรวจตาระบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์และชุดเก็บภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107187758) | งบประมาณ 1,550,000.00
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    17 ต.ค. 2562
      ซื้อโครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ระยะเวลาดำเนินการ 3ปี (กลุ่มยาแคลเซียม) จำนวน 2 รายการ โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) (เลขที่โครงการ : 62107183332) | งบประมาณ 5,332,200.00
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ    17 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมยกระดับสินค้าท้องถิ่นผ่านกิจกรรมแสดงผลงานและกิจกรรมแฟชั่นโชว์ในเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week) 2019 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107182630) | งบประมาณ 2,000,000.00
โรงเรียนสตรีวิทยา    17 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่โรงเรียนสตรีวิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107182130) | งบประมาณ 1,700,000.00
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)    17 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลและแบ่งปันข้อมูล (File Sharing) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107181127) | งบประมาณ 1,000,000.00
องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา    17 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานที่โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107180753) | งบประมาณ 621,240.00
องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา    17 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับโครงการสื่อมัลติมีเดียพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษหลักสูตร CEFR ระบบมัลติมีเดีย จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107180674) | งบประมาณ 4,173,000.00
องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา    17 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบพร้อมติดตั้ง สำหรับโครงการการพัฒนาห้องเรียนกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน ๑๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107180557) | งบประมาณ 5,000,000.00
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)    17 ต.ค. 2562
      ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563 โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) (เลขที่โครงการ : 62107176525) | งบประมาณ 3,916,200.00
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    17 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107168455) | งบประมาณ 994,027.86
โรงเรียนเทศบาล 1 (ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)    17 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างประกวดราคาจ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา2/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107162849) | งบประมาณ 1,690,000.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    17 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลของโรงไฟฟ้าบางปะกง ประจำปี 2563 จำนวน 3 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107162049) | งบประมาณ 553,725.00
กรมที่ดิน    17 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษา Application ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานในสำนักงานที่ดิน (MIS) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107160137) | งบประมาณ 1,500,000.00
กรมสรรพากร โดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 1    17 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ของ สท.นนทบุรี 1 จำนวน 7 อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107159380) | งบประมาณ 1,039,500.00
กองทัพเรือ    17 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อคลอรีน ๙๐% ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107159016) | งบประมาณ 3,080,000.00
กรุงเทพมหานคร    17 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีฯ และรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107157254) | งบประมาณ 2,188,400.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    17 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อพัสดุไฟฟ้าสำหรับหลอดไฟและอุปกรณ์ประกอบภายในอาคารเขต AIRSIDE และลานจอดเครื่องบิน (คงคลัง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107144136) | งบประมาณ 731,323.60
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า    17 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107127010) | งบประมาณ 2,085,000.00
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า    17 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาระดับสารเคมี จำนวน 63 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107125232) | งบประมาณ 3,413,711.95
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย    17 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107123965) | งบประมาณ 550,000.00
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย    17 ต.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107121088) | งบประมาณ 5,000,000.00