สินเชื่อประมูลงานราชการ | บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด สินเชื่อธุรกิจ จัดกิจกรรม อีเว้นท์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ภาครัฐ

สินเชื่อจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

  สมัครสินเชื่อ  

สินเชื่อประมูลงานราชการ

สินเชื่อประมูลงานราชการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ยื่นซองประกวดราคา โครงการของรัฐ สมัครสินเชื่อประมูลงานราชการ

    สินเชื่อค้ำประกันยื่นประมูลอิเล็คทรอนิก ,หนังสือค้ำประกัน ,e-bidding ,งานจัดซื้อจัดจ้าง ,เสนอราคาให้หน่วยงานราชการ(ในรายที่เคยมีผลงาน)
    สินเชื่อเพื่อซื้อของจ่ายซัพพลายเออร์ต่างๆ ซึ่งใช้ในระหว่างทำงาน เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานราชการ
    สินเชื่อเพื่อจ่ายค่าแรงคนงาน ในระหว่างทำงาน
    สินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงิน สามารถสมัครสินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงินได้ ทำให้ได้เงินเพื่อขยายธุรกิจต่อเนื่องได้เลย
    สามารถออกแบบสินเชื่อตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ แต่ละโครงการได้ไม่จำกัด ปรับให้เหมาะกับสถานการณ์
    บริษัทเปิดใหม่ สมัครสินเชื่อได้
    งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทุกหน่วยงาน หากท่านมี TOR งานที่จะทำ สามารถติดต่อเตรียมสินเชื่อก่อนได้ เมื่อท่านได้สัญญาทำงานจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จะได้เบิกเงินทำงานได้สะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้การทำงานคล่องตัวส่งมอบงานโครงการต่างๆ ได้ตามสัญญา


   บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด ยินดีสนับสนุนเงินทุนธุรกิจ ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง กับ ธุรกิจที่ รับทำงานให้ภาครัฐ และ รัฐวิสาหกิจ ทุกกระทรวง กรม กอง สำนักงาน ฯ รวมทั้ง หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งระดับ จังหวัด อบจ. เทศบาล อบต. ฯ เอส แคปปิตอล ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ เพื่อให้ธุรกิจ มีความคล่องตัว ทำงานส่งมอบงานให้หน่วยงานราชการ ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถรับงาน หลายงานพร้อมกันได้ สามารถยื่นซอง ประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีอยู่ตลอดได้ต่อเนื่อง ไม่ต้องรอ การจ่ายเงินของภาครัฐ ซึ่งจ่ายแน่นอน แต่อาจมีขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ลักษณะธุรกิจที่มีโอกาสผ่านการพิจารณาสูง
   1.) ผู้ขอสินเชื่อมีประสบการณ์ ในงานที่กำลังทำ
   2.) งานที่ทำมีกำไร
   3.) งานที่ทำมีคุณภาพ สามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา
   4.) ผู้ว่าจ้างมีงบประมาณ จ่ายชำระ เมื่อครบกำหนด

    *หากธุรกิจของท่านเข้าเงื่อนไขของบริษัท ฯ ไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ขั้นตอนง่ายๆในการสมัครสินเชื่อ

กรุณาลงทะเบียนเพื่อสมัครสินเชื่อค่ะ
งานประมูลราชการที่น่าสนใจ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    29 พ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร(ตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117492088) | งบประมาณ 1,358,000.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    29 พ.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ปลดสาย ตัดกลับ ต่อกลับและผ่อนผันการงดจ่ายไฟกรณีค้างชำระประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117486512) | งบประมาณ 976,610.40
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    29 พ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี (Gas Chromatography) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117482672) | งบประมาณ 2,500,000.00
กองทัพภาคที่ 1    29 พ.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างจ้างแรงงาน ซ่อมแซมแฟลตข้าราชการของ ทบ. ของ นขต.พล.ร.9 (พื้นที่ จว.ก.จ.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117482011) | งบประมาณ 1,440,000.00
สถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ    29 พ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์ลูกตา (ชนิดส่วนหลัง แบบที่ ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117481704) | งบประมาณ 4,900,000.00
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    29 พ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านปฏิกิริยาบนเพลทแบบมัลติโหมด (Multimode plate reader) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117480242) | งบประมาณ 800,000.00
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    29 พ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องแยกและวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี สมรรถนะสูง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117479640) | งบประมาณ 2,750,000.00
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    29 พ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ชีวภาพแบบ 3 มิติ (3D-Bioprinter) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117476716) | งบประมาณ 4,500,000.00
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    29 พ.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างจ้างประกอบระบบขึ้นรูปเส้นใยนาโนพร้อมฐานเลื่อน (Nanofiber fabrication system with sliding stage) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117476652) | งบประมาณ 599,999.29
กรมท่าอากาศยาน    29 พ.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศขนาดเล็ก 26 ท่าอากาศยาน และกรมท่าอากาศยาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117469208) | งบประมาณ 2,685,000.00
โรงพยาบาลตำรวจ    29 พ.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคประบบดิจิตอล ชนิดซีอาร์ม รุ่น AXIOM Artis ZEE MULTI-PURPOSE ผลิตภัณฑ์ประเทศ GERMANY ยี่ห้อ SIEMENS กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117449469) | งบประมาณ 782,775.00
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    29 พ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117446981) | งบประมาณ 1,138,100.00
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์    29 พ.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างผ้าห่มกันหนาวพร้อมบรรจุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117446842) | งบประมาณ 950,000.00
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า    29 พ.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายของนิติบุคคล (e-Follow up CG) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117427029) | งบประมาณ 3,000,000.00
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    29 พ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์สารพันธุกรรมและโปรตีน แบบเคมิลูมิเนสเซนต์และฟลูออเรสเซนต์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117423655) | งบประมาณ 2,000,000.00
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    29 พ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุนพร้อมระบบทำความเย็น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117423595) | งบประมาณ 600,000.00
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    29 พ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อตู้ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นและแสง (Growth chamber) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117423474) | งบประมาณ 950,000.00
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด    29 พ.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการ Social Media Monitoring ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117419598) | งบประมาณ 1,000,000.00
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน    29 พ.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระยะเวลา 9 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117416928) | งบประมาณ 761,455.00
กรมสุขภาพจิต    29 พ.ย. 2564
      ประกวดราคาเช่าเช่ารถตู้โดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๓ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117412794) | งบประมาณ 4,455,000.00
สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    29 พ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอกำลังขยายสูงพร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจิตอล จำนวน 1 กล้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117412388) | งบประมาณ 1,000,000.00
กรมพลาธิการทหารเรือ    29 พ.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างผลิตกระบี่นายทหาร-พันจ่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117412103) | งบประมาณ 4,600,000.00
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)    29 พ.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างจ้างตัดหญ้าบำรุงรักษาต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสถานีดาวเทียมศรีราชา ระยะเวลา 1 ปี (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2565) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117406985) | งบประมาณ 1,068,930.00
กรุงเทพมหานคร    29 พ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคที่ใช้ในการประกอบอาหารสำหรับผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (ค่าอาหารผู้ป่วย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117402374) | งบประมาณ 530,000.00
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ    29 พ.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาผู้ส่งออกรุ่นใหม่ Young Exporter from Local to Global (YELG) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117401270) | งบประมาณ 2,200,000.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    29 พ.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างงานจัดทำรายงานความยั่งยืนประจำปี 2564 ของ กฟภ. ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117400036) | งบประมาณ 3,200,000.00
กรมทางหลวง    29 พ.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาให้บริการผู้ใช้ทางด่านฯ ด้านขาเข้าระบบ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117394750) | งบประมาณ 12,000,000.00
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์    29 พ.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างผลิตถุงกระดาษมีโลโก้ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117394736) | งบประมาณ 1,080,000.00
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด    29 พ.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนเพื่อสนับสนุนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ สำนักงาน ปปส.ภาค ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117388226) | งบประมาณ 3,537,600.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม    29 พ.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดสำนักงานประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117385377) | งบประมาณ 534,554.88
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ    29 พ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อชุดจำลองการฝึกขับรถไฟฟ้าความเร็วสูง (High Speed Train) ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117377276) | งบประมาณ 19,800,000.00
จังหวัดฉะเชิงเทรา    29 พ.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา อาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง และอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม ประจำปี ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117373033) | งบประมาณ 1,058,400.00
กรมท่าอากาศยาน    29 พ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อถุงกระบอกทิศทางลม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117372634) | งบประมาณ 600,000.00
โรงพยาบาลตำรวจ    29 พ.ย. 2564
      ประกวดราคาเช่าเหมาจ่าย (COST/TEST) การตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน ๓๒ รายการ กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117367930) | งบประมาณ 9,874,800.00
กรมอนามัย    29 พ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องล้างอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการพร้อมระบบอบแห้ง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117365248) | งบประมาณ 950,000.00
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา    29 พ.ย. 2564
      ประกวดราคาเช่าเช่าเครื่องพิมพ์ด้วยระบบมิเตอร์ ระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117363078) | งบประมาณ 2,981,200.00
มหาวิทยาลัยมหิดล    29 พ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องซักชั่นไฟฟ้าเคลื่อนที่แรงดันสูง ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117359322) | งบประมาณ 600,000.00
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ    29 พ.ย. 2564
      จ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษา การสำรวจการรับรู้การทุจริตในประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (เลขที่โครงการ : 64117353138) | งบประมาณ 1,875,000.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    29 พ.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการวงจรอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง กันยายน ๒๕๖๕) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117350996) | งบประมาณ 1,500,000.00
กรุงเทพมหานคร    29 พ.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการตามค่าใช้จ่ายการประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117344472) | งบประมาณ 6,100,000.00
การไฟฟ้านครหลวง    29 พ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อParallel groove clamp (2-bolt) cover (code 6145-070-00200) จำนวน 31,000 อัน ตามรหัสจัดหาเลขที่ MA5-8515-WGZ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117333607) | งบประมาณ 562,563.20
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด    29 พ.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างสำนักงาน ปปส. ภาค ๑ จ้างเหมาเอกชนเพื่อสนับสนุนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ สำนักงาน ปปส.ภาค ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117327624) | งบประมาณ 2,914,800.00
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม    29 พ.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117316656) | งบประมาณ 688,100.00
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    29 พ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117314383) | งบประมาณ 737,000.00
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต    29 พ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุต่าง ๆ พร้อมกันหลายชนิด (Inductively coupled plasma, ICP) ในตัวอย่างอาหารและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117308578) | งบประมาณ 4,000,000.00
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    29 พ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดความเร็วสูง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117304593) | งบประมาณ 900,000.00
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    29 พ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องมือทันตกรรม พร้อมชุดแผ่นดามกระดูกในสัตว์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117300890) | งบประมาณ 1,800,000.00
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร    29 พ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และชุดโปรแกรมสำหรับใช้งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117293506) | งบประมาณ 755,300.00
สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์    29 พ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อชุดตรวจสำเร็จรูปการกลายพันธุ์ของยีน EGFR จำนวน 2,240 test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117292793) | งบประมาณ 9,956,800.00
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    29 พ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อชุดถังสกัดสมุนไพร ขนาด 10 ลิตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117283855) | งบประมาณ 1,492,600.00
สถาบันการบินพลเรือน    29 พ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อชุดโต๊ะปฏิบัติการพร้อมเครื่องมือ Handtool Workshop (Handtool workshop Laboratory Set) แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ชุด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117282551) | งบประมาณ 6,722,980.00
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    29 พ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องขัด แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117280174) | งบประมาณ 950,000.00
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    29 พ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องสแกนเนอร์สามมิติพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117276730) | งบประมาณ 2,000,000.00
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ    29 พ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117276258) | งบประมาณ 603,000.00
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ    29 พ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อSCREW CAP URINE CUP 60 ml. จำนวน 600 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117272574) | งบประมาณ 618,000.00
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน    29 พ.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างเหมารถบริการเอกซเรย์ดิจิตอลเคลื่อนที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117262076) | งบประมาณ 1,000,000.00
กรมอนามัย    29 พ.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างผลิตเสื้อก้าวท้าใจพร้อมจัดส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117255749) | งบประมาณ 1,800,000.00
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร    29 พ.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนเพื่อสนับสนุนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ สำนักงาน ปปส.กทม. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117248358) | งบประมาณ 7,246,800.00
มหาวิทยาลัยมหิดล(คณะสัตวแพทยศาสตร์)    29 พ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์น้ำระดับโมเลกุล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117236053) | งบประมาณ 4,103,500.00
การยาสูบแห่งประเทศไทย    29 พ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อEthyl Acetate จำนวน 118,800 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117226102) | งบประมาณ 8,771,004.00
กรุงเทพมหานคร    29 พ.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถกู้ภัยพร้อมระบบดับเพลิงชนิดเจาะด้วยระบบน้ำแรงดันสูง 6 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117200798) | งบประมาณ 9,161,900.00
กรมพลาธิการทหารเรือ    29 พ.ย. 2564
      ประกวดราคาเช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารขนาดกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117200516) | งบประมาณ 8,166,990.00
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    29 พ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณเยื่อใยแบบอัตโนมัติ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117197884) | งบประมาณ 1,016,500.00
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง    29 พ.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อออนไลน์ประกอบการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117188415) | งบประมาณ 5,000,000.00
กรุงเทพมหานคร    29 พ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117188066) | งบประมาณ 2,500,000.00
สถาบันประสาทวิทยา    29 พ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิด 4 มิติ (4 Dimensionnal Echocardiography) สถาบันประสาทวิทยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117175293) | งบประมาณ 5,000,000.00
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย    29 พ.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างบริการขนส่งเงินรายได้จากเครื่องฝากเงินสดอัตโนมัติ จำนวน ๔ สายทาง ระยะเวลา ๒ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117148468) | งบประมาณ 73,200,000.00
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    29 พ.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สสวท. ปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117142017) | งบประมาณ 4,410,000.00
กรมเจ้าท่า    29 พ.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างซ่อมทำประจำปีเรือฝึกนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ เรือฝึกวิสูตรสาคร จ.สมุทรปราการ จำนวน ๑ ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117130947) | งบประมาณ 10,500,000.00
การประปานครหลวง    29 พ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เหล็กหล่อเหนียวทั่วไป (SGI) จำนวน 11 รายการ เลขที่ ซค.58/2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117120059) | งบประมาณ 19,127,994.10
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ    29 พ.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาศูนย์ตรวจสอบเนื้อหาวิทยุและโทรทัศน์ที่ผิดกฎหมายสำนักงาน กสทช. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117115953) | งบประมาณ 1,815,000.00
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    29 พ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อเตาเผาอุณหภูมิสูงแบบท่อ (Tube Furnace) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117108950) | งบประมาณ 990,000.00
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน    29 พ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์ชนิดสองระบบ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117057689) | งบประมาณ 3,200,000.00
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน    29 พ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อกล้องตรวจตาชนิดหลอด LED พร้อมชุดถ่ายภาพแบบดิจิตอลและซอฟต์แวร์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117056774) | งบประมาณ 1,200,000.00
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภกิกขุ ชลประทาน    29 พ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดลานสายตาระบบดิจิตอล ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117055075) | งบประมาณ 2,000,000.00
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ    29 พ.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ (ระบบการใช้งานแอพพลิเคชั่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเสมือนจริง (Application and Desktop Virtualization)) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117027528) | งบประมาณ 4,568,400.00
โรงพยาบาลเลิดสิน    29 พ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องดูดไขมันชนิดอัลตราโซนิค (Vaser) โรงพยาบาลเลิดสิน แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107333655) | งบประมาณ 5,500,000.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    29 พ.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกในศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107287448) | งบประมาณ 12,161,036.85
การประปานครหลวง    29 พ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อแคล้มป์รัดท่อ PVC ปลอกอัด (SGI) พร้อมสกรูน๊อตยาง จำนวน 14 รายการ เลขที่ ซค.57/2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107281324) | งบประมาณ 75,600,090.30
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)    29 พ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อจอภาพแอลอีดี แบบสัมผัส ขนาดไม่ต่ำกว่า 85 นิ้ว แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107212548) | งบประมาณ 6,000,000.00
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย    29 พ.ย. 2564
      เครื่องนับธนบัตร แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 12 เครื่อง (เลขที่โครงการ : 64107197065) | งบประมาณ 640,716.00
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล    29 พ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ช่างไฟฟ้า, แบตเตอรี่ชนิดแห้งและชนิดเปียก, เครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉินชนิดแบตเตอรี่แห้งและป้ายทางออกฉุกเฉิน ชนิด LED จำนวน 90 รายการ (3 หมวด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107183262) | งบประมาณ 3,219,340.00
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล    29 พ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อน้ำยาไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107172662) | งบประมาณ 2,315,700.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    29 พ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกเฉพาะกิจ (รถบริการด้านฮอทไลน์) เลขที่ กฟภ.กจพ.1-ป(ย)-004-2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107115525) | งบประมาณ 55,918,200.00
การไฟฟ้านครหลวง    29 พ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท ๓ จำนวน ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107071266) | งบประมาณ 49,500,000.00
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล    29 พ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107047101) | งบประมาณ 580,000.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    29 พ.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างจ้างบริการระบบ Cellular Network เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ FRTU เข้ากับระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในพื้นที่ปริมณฑลชนแดนการไฟฟ้านครหลวง (กฟก.1, กฟก.2, กฟก.3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107007670) | งบประมาณ 2,954,946.24
จังหวัดนครปฐม    29 พ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64087200609) | งบประมาณ 4,500,000.00
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล    29 พ.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศชนิดใช้น้ำเย็น AHU. และ FCU. , เครื่องปรับอากาศระบบ VRV และ VRF, เครื่องปรับอากาศหอผู้ป่วยรวม และหอผู้ป่วยวิกฤต (แบบไม่รวมค่าอะไหล่) จำนวน 1,655 เครื่อง (3 กลุ่ม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077513091) | งบประมาณ 8,208,355.20
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย    29 พ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อระบบประมวลผลกลางระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63127379600) | งบประมาณ 96,300,000.00
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    26 พ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี (Gas Chromatography) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117471547) | งบประมาณ 2,500,000.00
จังหวัดสมุทรปราการ    26 พ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการ Sodium Hypochlorite จำนวนประมาณ 101,360 ซอง ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117471480) | งบประมาณ 1,723,120.00
จังหวัดสมุทรปราการ    26 พ.ย. 2564
      ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ๗๐ แกรม จำนวนประมาณ ๖,๙๐๘ รีม ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) (เลขที่โครงการ : 64117471112) | งบประมาณ 416,483.32
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ    26 พ.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างจ้างจัดหายานพาหนะรถโดยสารปรับอากาศพิเศษ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง เพื่อใช้รับ - ส่ง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและดูงานโดยออกเดินทางจากจังหวัดสมุทรปราการ ไปจังหวัดบุรีรัมย์และสถานที่ดูงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117471094) | งบประมาณ 4,992,000.00
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    26 พ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องถ่ายภาพแผ่นเรืองแสง (Gel documentation) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117470976) | งบประมาณ 1,400,000.00
กองบังคับการปราบปราม    26 พ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117470846) | งบประมาณ 1,553,500.00
จังหวัดสมุทรสาคร    26 พ.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าสมุทรสาคร On Tour On Sales จำนวน 3 ครั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117469174) | งบประมาณ 2,292,600.00
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ    26 พ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อแผ่นเยื่อกระดาษชุบแอลกอฮอล์ (Alcohol PAD) จำนวน 12,500 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117468437) | งบประมาณ 1,966,200.00
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    26 พ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิดกลับหัวกลับพร้อมถ่ายภาพพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์แบบอัตโนมัติ (Inverted microscope with digital camera and automated analysis system) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117468061) | งบประมาณ 750,000.00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง    26 พ.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117467342) | งบประมาณ 2,795,000.00