สินเชื่อประมูลงานราชการ | บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด สินเชื่อธุรกิจ จัดกิจกรรม อีเว้นท์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ภาครัฐ

สินเชื่อประมูลงานราชการ

  สมัครสินเชื่อ  

สินเชื่อประมูลงานราชการ

สินเชื่อประมูลงานราชการ จัดซื้อจัดจ้าง ยื่นซองประกวดราคา โครงการของรัฐ สมัครสินเชื่อประมูลงานราชการ

    สินเชื่อค้ำประกันยื่นประมูลอิเล็คทรอนิก ,หนังสือค้ำประกัน ,e-bidding ,งานจัดซื้อจัดจ้าง ,เสนอราคาให้หน่วยงานราชการ(ในรายที่เคยมีผลงาน)
    สินเชื่อเพื่อซื้อของจ่ายซัพพลายเออร์ต่างๆ ซึ่งใช้ในระหว่างทำงาน เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานราชการ
    สินเชื่อเพื่อจ่ายค่าแรงคนงาน ในระหว่างทำงาน
    สินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงิน สามารถสมัครสินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงินได้ ทำให้ได้เงินเพื่อขยายธุรกิจต่อเนื่องได้เลย
    สามารถออกแบบสินเชื่อตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ แต่ละโครงการได้ไม่จำกัด ปรับให้เหมาะกับสถานการณ์
    บริษัทเปิดใหม่ สมัครสินเชื่อได้
    งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทุกหน่วยงาน หากท่านมี TOR งานที่จะทำ สามารถติดต่อเตรียมสินเชื่อก่อนได้ เมื่อท่านได้สัญญาทำงานจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จะได้เบิกเงินทำงานได้สะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้การทำงานคล่องตัวส่งมอบงานโครงการต่างๆ ได้ตามสัญญา


   บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด ยินดีสนับสนุนเงินทุนธุรกิจ ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง กับ ธุรกิจที่ รับทำงานให้ภาครัฐ และ รัฐวิสาหกิจ ทุกกระทรวง กรม กอง สำนักงาน ฯ รวมทั้ง หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งระดับ จังหวัด อบจ. เทศบาล อบต. ฯ เอส แคปปิตอล ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ เพื่อให้ธุรกิจ มีความคล่องตัว ทำงานส่งมอบงานให้หน่วยงานราชการ ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถรับงาน หลายงานพร้อมกันได้ สามารถยื่นซอง ประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีอยู่ตลอดได้ต่อเนื่อง ไม่ต้องรอ การจ่ายเงินของภาครัฐ ซึ่งจ่ายแน่นอน แต่อาจมีขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ลักษณะธุรกิจที่มีโอกาสผ่านการพิจารณาสูง
   1.) ผู้ขอสินเชื่อมีประสบการณ์ ในงานที่กำลังทำ
   2.) งานที่ทำมีกำไร
   3.) งานที่ทำมีคุณภาพ สามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา
   4.) ผู้ว่าจ้างมีงบประมาณ จ่ายชำระ เมื่อครบกำหนด

    *หากธุรกิจของท่านเข้าเงื่อนไขของบริษัท ฯ ไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ขั้นตอนง่ายๆในการสมัครสินเชื่อ

กรุณาลงทะเบียนเพื่อสมัครสินเชื่อค่ะ
งานประมูลราชการที่น่าสนใจ
เทศบาลตำบลคลองพระอุดม    23 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนซอยร่วมใจอุทิศ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017353318) | งบประมาณ 980,000.00
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน    23 ม.ค. 2562
      เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร จำนวน 63 เครื่อง (ครั้งที่ 2) (เลขที่โครงการ : 62017352596) | งบประมาณ 2,961,000.00
เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก    23 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ล้อ ๖ ตัน แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017345882) | งบประมาณ 2,400,000.00
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน    23 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017345597) | งบประมาณ 951,000.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    23 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อรองเท้านิรภัยช่างไฟฟ้า จำนวน 2 แบบ รวม 20 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017341097) | งบประมาณ 2,000,000.00
การประปานครหลวง    23 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุง ยก/ย้าย ถอดเปลี่ยนมาตรวัดน้ำบำรุงรักษาและงานที่เกี่ยวข้อง พื้นที่สำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ เลขที่ สสป.สบม.ปม.1/2562 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017339551) | งบประมาณ 1,123,061.30
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี    23 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 50 กล้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017334608) | งบประมาณ 1,501,000.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    23 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อUltrasonic Flowmeter จำนวน 1 EA เลขที่ หซฟธ.(ซ.)1/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017322567) | งบประมาณ 963,000.00
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า    23 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ(drug-eluting stent) จำนวน 150 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017316972) | งบประมาณ 4,725,000.00
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ    23 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจัดทำวารสารภายในองค์กร ประจำปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017314837) | งบประมาณ 1,500,000.00
การประปาส่วนภูมิภาค    23 ม.ค. 2562
      จ้างที่ปรึกษาจ้างที่ปรึกษาโครงการทบทวน แผนยุทธศาสตร์องค์กรของการประปาส่วนภูมิภาค ฉบับที่ 3 (ปี 2563-2564) และจัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์กรของการประปาส่วนภูมิภาค ฉบับที่ 4 (ปี 2565-2569) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (เลขที่โครงการ : 62017296850) | งบประมาณ 7,800,000.00
โรงพยาบาลเลิดสิน    23 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๒๓ คน ระยะเวลา ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017161218) | งบประมาณ 3,542,028.75
กรุงเทพมหานคร    23 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017104908) | งบประมาณ 1,700,000.00
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์    23 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๗ รายการ ให้กับสถาบัน/โรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017100905) | งบประมาณ 39,751,272.54
จังหวัดนครปฐม    23 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อซื้อสายสวนหลอดเลือดสำหรับฉีดสีหลอดเลือดโคโรนารี่ (Diagnostic Coronary Angiography Catheter) จำนวน ๒,๐๐๐ เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017083996) | งบประมาณ 1,176,000.00
จังหวัดนครปฐม    23 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์รายการสายสวนหัวใจและแผ่นปิดหน้าอกเพื่อรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด ๓ มิติ (lrrigate catheter with Cool point tubing with NavX patch) จำนวน ๕๘ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017061345) | งบประมาณ 4,930,000.00
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์    23 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างงานติดตั้งระบบกันซึม PVC SHEET MEMBRANE บริเวณดาดฟ้าอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017055086) | งบประมาณ 1,880,000.00
จังหวัดนครปฐม    23 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์รายการสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ (Drug -eluting stent) ชนิดโลหะทำจาก Stainless steel จำนวน ๑๐๐ เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017050615) | งบประมาณ 3,100,000.00
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    23 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำสำนักงานฝ่ายการนักศึกษา ท่าพระจันทร์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017048373) | งบประมาณ 687,826.00
การกีฬาแห่งประเทศไทย    23 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการบริหารงานและการประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017030974) | งบประมาณ 2,000,000.00
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)    23 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดชิ้นเดียวนิ่มพับได้แก้ไขสายตาเอียง Monotoric 6 รายการ Monofocal 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017029621) | งบประมาณ 6,661,469.20
การเคหะแห่งชาติ    23 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการจัดทัศนศึกษาสำหรับผู้จะเกษียณอายุการทำงานการเคหะแห่งชาติ ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017028283) | งบประมาณ 1,230,000.00
การยาสูบแห่งประเทศไทย    23 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อพี พี ฟิล์ม ขนาด 117 มม. x 3,600 ม. จำนวน 39,960 ม้วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017026504) | งบประมาณ 25,782,591.60
โรงพยาบาลศรีธัญญา    23 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๘ รายการ ให้กับสถาบัน/โรงพยาบาลในสังกัด กรมสุขภาพจิต จำนวน ๑๔ แห่ง ด้วยเงินงบประมาณและ/หรือเงินบำรุง ประจำปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017011011) | งบประมาณ 52,036,811.38
โรงพยาบาลเลิดสิน    23 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Cefazolin 1 gm Inj และ Piperacillin/Tazobactam 4.5 gm Inj ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017007977) | งบประมาณ 2,984,000.00
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า    23 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อสายลวดเพื่อวัดความดันภายในหลอดเลือดโคโรนารี่ (coronary pressure wire) จำนวน 30 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127422163) | งบประมาณ 729,000.00
การประปานครหลวง    23 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อระบบกล้องถ่ายทอดสด 1080p สำหรับระบบตัดต่อภายในห้อง Control อาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 งาน เลขที่ ซล.32/2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127418285) | งบประมาณ 742,794.00
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า    23 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อดูภาพของหลอดเลือดหัวใจ(intracardiac ultrasound cath.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127408128) | งบประมาณ 2,142,000.00
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า    23 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูนชนิด 2 ชั้น (coronary balloon dilatation catheter) จำนวน 200 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127404211) | งบประมาณ 1,440,000.00
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า    23 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูน (coronary balloon dilatation catheter) จำนวน 200 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127402830) | งบประมาณ 1,160,000.00
สถาบันประสาทวิทยา    23 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจการแข็งตัวของเลือด จำนวน 3 รายการ ระยะเวลา ๗ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127375098) | งบประมาณ 1,079,250.00
จังหวัดนครปฐม    23 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรชนิดกระตุ้นหัวใจสองห้องต่อเนื่องกันปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติพร้อมสายเครื่องช่วยกระตุ้นหัวใจชนิดถาวร (Dual chamber rate responsive pacemaker) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127370242) | งบประมาณ 4,875,000.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    23 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จำนวน 5 รายการ เลขที่ กฟภ.กจต.ป(ไอที)-020-2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127079677) | งบประมาณ 7,425,372.00
การประปานครหลวง    23 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ Door Access CCTV Fire Alarm และอุปกรณ์ประกอบ ของโรงงานผลิตน้ำบางเขน จำนวน 1 งาน เลขที่ จล.(ฝบอ) 2/2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117383853) | งบประมาณ 1,070,000.00
การประปานครหลวง    23 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้องานซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ จำนวน 1 งาน เลขที่ ซล.(ฝบอ)11/2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117313988) | งบประมาณ 5,199,237.00
กองทัพบก โดย กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ ประเภทที่ ๕ สายวิทยาศาสตร์ ระเบิดแสง-เสียง (แฟลชแบลงค์) (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017364767) | งบประมาณ 670,800.00
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 154 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017364698) | งบประมาณ 4,620,000.00
กรมการพัฒนาชุมชน    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวและบริการภาคเหนือ ภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยวคุณภาพกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและประชาสัมพันธ์ภาคเหนือ กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวและบริการภาคเหนือและบริการภาคเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017364681) | งบประมาณ 3,560,000.00
กองทัพบก โดย กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพลุสะดุด แบบที่ ๑ จำนวน ๑๘๒ พลุ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017363754) | งบประมาณ 1,073,800.00
กรมทรัพยากรธรณี    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างพัฒนาสื่อการเรียนรู้เสมือนจริง ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณีและธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์สิรินธร ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017362446) | งบประมาณ 3,289,000.00
จังหวัดสมุทรปราการ    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมแบบส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ ชนิด Single Axis posterior Reference Total Knee System จำนวนประมาณ ๕๐ ชุด ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017362353) | งบประมาณ 2,400,000.00
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง Pistol Revolver Cal..38 SW จำนวน 36 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017361506) | งบประมาณ 998,000.00
กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างผลิตรายการ The Convergence จำนวน 48 ตอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017360936) | งบประมาณ 1,000,000.00
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น และอื่นๆ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017360499) | งบประมาณ 1,104,000.00
กรมการศาสนา    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อซื้อสมณบริขารและยารักษาโรค จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017359452) | งบประมาณ 1,774,600.00
จังหวัดฉะเชิงเทรา    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับหมึก RICOH SP 325 DNW ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017359136) | งบประมาณ 2,300,000.00
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด่    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจัดจ้างพนักงาน outsource ปฏิบัติงานรับ-ส่งเอกสาร/งานไปรษณีย์ จำนวน 2 อัตรา เป็นเวลา 1 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017357192) | งบประมาณ 720,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนิยมยาตรา    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถไถตัดหญ้าข้างทาง พร้อมติดตั้งชุดตัดหญ้าไหล่ทาง ทางท้ายรถใบมีดดันหน้าและชุดตักดิน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017356972) | งบประมาณ 3,500,000.00
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 154 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017352332) | งบประมาณ 4,620,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนิยมยาตรา    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน พร้อมติดตั้งหลังคาสำเร็จรูปทำด้วยไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017351870) | งบประมาณ 848,000.00
จังหวัดฉะเชิงเทรา    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ แถบตรวจน้ำตาลในเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017351524) | งบประมาณ 2,847,600.00
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เครือข่ายสำหรับหน่วยงานภายในโรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017351500) | งบประมาณ 778,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนิยมยาตรา    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียนหมายเลข 83-7009 สป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017349761) | งบประมาณ 500,000.00
กรมการพัฒนาชุมชน    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาเช่าโครงการการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ในจังหวัดนำร่อง กิจกรรมที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017349389) | งบประมาณ 3,014,000.00
จังหวัดฉะเชิงเทรา    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อแก๊สทางการแพทย์ แก๊สออกซิเจนเหลว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017347844) | งบประมาณ 3,680,000.00
กรุงเทพมหานคร    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 วัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017347737) | งบประมาณ 814,000.00
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 154 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017344113) | งบประมาณ 4,620,000.00
กรมการพัฒนาชุมชน    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างโครงการการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ในจังหวัดนำร่อง กิจกรรมที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017343236) | งบประมาณ 1,560,000.00
เทศบาลตำบลบางเดื่อ    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017343205) | งบประมาณ 715,000.00
กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อ Drill Collar 6 1/2 Inches. O.D. 2 13/16 Inches. ID,NC 50 จำนวน ๑๘๐ ft. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017340856) | งบประมาณ 1,350,000.00
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบอิงค์เจ็ทสีดำพร้อมสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017337228) | งบประมาณ 519,000.00
กรมชลประทาน    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างทำชิ้นส่วนเครื่องกว้าน สำหรับงานประตูระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองตะโก ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017336643) | งบประมาณ 1,408,692.00
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดอุปกรณ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน ๕ รายการ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017331515) | งบประมาณ 534,900.00
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างทัศนศึกษาต่างประเทศสำหรับพนักงานที่กำลังเกษียณอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017330091) | งบประมาณ 1,070,000.00
กรมส่งเสริมการเกษตร    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมาบริการระบบคลาวด์ เพื่อใช้ประมวลผลระบบโปรแกรมของกรมส่งเสริมการเกษตร จัดเก็บข้อมูล สำรองและกู้คืนระบบ ปี 2562 จำนวน 7 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017326861) | งบประมาณ 1,095,500.00
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบอินทราเน็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017323397) | งบประมาณ 1,398,800.00
กรุงเทพมหานคร    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบลูกจ้าง จำนวน 710 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017323038) | งบประมาณ 644,030.00
กรมสวัสดิการทหารเรือ    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องสูบน้ำประจำอาคารที่พักอาศัยส่วนกลาง ทร. บางนา พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017316808) | งบประมาณ 1,300,000.00
จังหวัดนนทบุรี    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ คัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสูดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด ๑ ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017299188) | งบประมาณ 848,000.00
กรุงเทพมหานคร    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017280812) | งบประมาณ 1,100,000.00
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาและดูงานต่างประเทศสำหรับนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับ CEOs และ CMOs รุ่นที่ 14 (Sec.2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017276359) | งบประมาณ 679,440.00
การรถไฟแห่งประเทศไทย    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดหารถ Fork Lift Truck ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดยกน้ำหนักได้ไม่ต่ำกว่า ๕ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017267503) | งบประมาณ 1,709,860.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้องานจัดซื้อสาย Control Cable จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017267499) | งบประมาณ 647,350.00
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา ชนิดไม่ต้องขยายม่านตา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017260308) | งบประมาณ 1,200,000.00
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างกล้องส่องตรวจระบบอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017256678) | งบประมาณ 3,200,000.00
กรุงเทพมหานคร    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบลูกจ้าง จำนวน 1,044 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017255289) | งบประมาณ 970,470.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการพลศึกษาและกีฬาพร้อมติดตั้ง หมวดครุภัณฑ์สนาม จำนวน 7 รายการ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017246090) | งบประมาณ 1,047,464.00
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องประเมินการได้ยินขณะใส่เครื่องช่วยฟังพร้อมชุดตรวจการได้ยิน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017245145) | งบประมาณ 1,000,000.00
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อชุดสว่านไฟฟ้าเจาะกระดูกขนาดเล็กพิเศษ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017244930) | งบประมาณ 1,500,000.00
กรมทรัพย์สินทางปัญญา    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจัดงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair 2019) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017242227) | งบประมาณ 9,400,000.00
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ เปียโนไฟฟ้า ประกอบการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017241727) | งบประมาณ 644,900.00
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บ ขนและกำจัดขยะมูลฝอยที่เก็บมาจากพื้นที่ในเขตตำบลท่าพระยา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม งวดเดือน ก.พ. - ก.ย. พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017241264) | งบประมาณ 520,000.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับ-ส่งสินค้า ที่ผ่านพิธีการศุลกากร ประจำสถานีตรวจสอบศุลกากร (Custom Checking Post) ที่มั่นคง ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะเวลา 2 ปี 8 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 06.00 น. ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 06.00 น. จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017240105) | งบประมาณ 4,265,167.68
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือประจำชุดบรรเทาสาธารณภัย ตามโครงการเพิ่มศักยภาพในการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย จำนวน 35 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017239373) | งบประมาณ 19,250,000.00
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเรือขุดลอกอเนกประสงค์ ตามโครงการเพิ่มขีดความสามารถยุทโธปกรณ์สายช่างของ นทพ. (ระยะที่ ๑) และจัดซื้อเรือขุดลอกอเนกประสงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017238834) | งบประมาณ 100,000,000.00
กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างผลิตรายการ The Convergence จำนวน ๔๘ ตอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017226569) | งบประมาณ 1,000,000.00
บริษัท ขนส่ง จำกัด    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์รวม Printer Sharing (Consolidated Printer) เพื่อใช้งานแบบรวมศูนย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017219680) | งบประมาณ 1,848,960.00
กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์สำหรับห้องประชุมเดชะตุงคะ บน.41 จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017218945) | งบประมาณ 739,800.00
กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศสำหรับห้องปฏิบัติการอเนกประสงค์ (Multi-laboratory) เพื่อการศึกษาและการทดสอบภาษาอังกฤษของกำลังพล ทอ.พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017218892) | งบประมาณ 1,758,300.00
กรมสื่ิอสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในระบบรักษาความปลอดภัย บน.4 จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017218828) | งบประมาณ 868,500.00
กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 168 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017218803) | งบประมาณ 974,400.00
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเอนกประสงค์พร้อมติดตั้งเครน ไฮดรอลิคกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017216624) | งบประมาณ 2,500,000.00
กรุงเทพมหานคร    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานครประจำปีพุทธศักราช 2562 ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เนื่องในวันสำคัญทางประเพณี ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017214957) | งบประมาณ 14,500,600.00
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจัดงานโครงการส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมในภูมิภาคอาเซียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017214015) | งบประมาณ 5,400,000.00
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์แขนกลอุตสาหกรรมและชุดครุภัณฑ์ลำเลียงอัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017213881) | งบประมาณ 14,000,000.00
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพทางการตลาด SMEs และผู้ให้บริการด้านไอทีด้วย Social Media ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ SMEs ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017205330) | งบประมาณ 7,000,000.00
การรถไฟแห่งประเทศไทย    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างทำความสะอาด พื้นที่บริเวณโรงรถจักรหาดใหญ่และโรงรถพ่วงหาดใหญ่ ระยะเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017197273) | งบประมาณ 1,132,800.00
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อรถติดตั้งเครื่องช่วยสตาร์ทอากาศยาน ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017192457) | งบประมาณ 7,000,000.00
โรงพยาบาลศรีธัญญา    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV แบบวีไอพี Zone๑, Zone๒, Zone๓) ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017189317) | งบประมาณ 1,965,900.00
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก    22 ม.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือโครมาโตกราฟี่แผ่นบาง High Performance TLC ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017187417) | งบประมาณ 5,082,500.00