สินเชื่อประมูลงานราชการ | บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด สินเชื่อธุรกิจ จัดกิจกรรม อีเว้นท์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ภาครัฐ

สินเชื่อจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

  สมัครสินเชื่อ  

สินเชื่อประมูลงานราชการ

สินเชื่อประมูลงานราชการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ยื่นซองประกวดราคา โครงการของรัฐ สมัครสินเชื่อประมูลงานราชการ

    สินเชื่อค้ำประกันยื่นประมูลอิเล็คทรอนิก ,หนังสือค้ำประกัน ,e-bidding ,งานจัดซื้อจัดจ้าง ,เสนอราคาให้หน่วยงานราชการ(ในรายที่เคยมีผลงาน)
    สินเชื่อเพื่อซื้อของจ่ายซัพพลายเออร์ต่างๆ ซึ่งใช้ในระหว่างทำงาน เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานราชการ
    สินเชื่อเพื่อจ่ายค่าแรงคนงาน ในระหว่างทำงาน
    สินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงิน สามารถสมัครสินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงินได้ ทำให้ได้เงินเพื่อขยายธุรกิจต่อเนื่องได้เลย
    สามารถออกแบบสินเชื่อตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ แต่ละโครงการได้ไม่จำกัด ปรับให้เหมาะกับสถานการณ์
    บริษัทเปิดใหม่ สมัครสินเชื่อได้
    งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทุกหน่วยงาน หากท่านมี TOR งานที่จะทำ สามารถติดต่อเตรียมสินเชื่อก่อนได้ เมื่อท่านได้สัญญาทำงานจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จะได้เบิกเงินทำงานได้สะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้การทำงานคล่องตัวส่งมอบงานโครงการต่างๆ ได้ตามสัญญา


   บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด ยินดีสนับสนุนเงินทุนธุรกิจ ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง กับ ธุรกิจที่ รับทำงานให้ภาครัฐ และ รัฐวิสาหกิจ ทุกกระทรวง กรม กอง สำนักงาน ฯ รวมทั้ง หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งระดับ จังหวัด อบจ. เทศบาล อบต. ฯ เอส แคปปิตอล ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ เพื่อให้ธุรกิจ มีความคล่องตัว ทำงานส่งมอบงานให้หน่วยงานราชการ ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถรับงาน หลายงานพร้อมกันได้ สามารถยื่นซอง ประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีอยู่ตลอดได้ต่อเนื่อง ไม่ต้องรอ การจ่ายเงินของภาครัฐ ซึ่งจ่ายแน่นอน แต่อาจมีขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ลักษณะธุรกิจที่มีโอกาสผ่านการพิจารณาสูง
   1.) ผู้ขอสินเชื่อมีประสบการณ์ ในงานที่กำลังทำ
   2.) งานที่ทำมีกำไร
   3.) งานที่ทำมีคุณภาพ สามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา
   4.) ผู้ว่าจ้างมีงบประมาณ จ่ายชำระ เมื่อครบกำหนด

    *หากธุรกิจของท่านเข้าเงื่อนไขของบริษัท ฯ ไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ขั้นตอนง่ายๆในการสมัครสินเชื่อ

กรุณาลงทะเบียนเพื่อสมัครสินเชื่อค่ะ
งานประมูลราชการที่น่าสนใจ
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)    11 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารวัฒนธรรมองค์กร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63087184871) | งบประมาณ 6,150,413.50
กองตำรวจสื่อสาร สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    11 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องมือตรวจซ่อมเสาเทาเออร์ จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63087183583) | งบประมาณ 1,544,630.60
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน    11 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างจัดจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63087181932) | งบประมาณ 3,000,000.00
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    11 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำอาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63087169325) | งบประมาณ 1,230,000.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    11 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟแสงสว่างหลุมจอดอากาศยาน ๑๐๙ และ ๑๑๕ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63087167780) | งบประมาณ 2,361,704.00
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)    11 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างจัดจ้างผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพทางการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย Knowledge Exchange ในโครงการ Thailand Incentive Meeting Exchange (TIME) 2020 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63087154427) | งบประมาณ 2,000,000.00
สถาบันการบินพลเรือน    11 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลสนามหญ้าและสวนหย่อม ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน สถาบันการบินพลเรือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 รวม 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63087143169) | งบประมาณ 644,485.00
สถาบันการบินพลเรือน    11 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดภายในอาคารสถานที่ ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน สถาบันการบินพลเรือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 รวม 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63087136168) | งบประมาณ 1,585,710.00
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    11 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาพนักงานขับรถ ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จำนวน ๓ คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63087098885) | งบประมาณ 540,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ    11 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเสาไฟประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ชนิดกิ่งเดี่ยว จำนวน 788 ต้น พร้อมติดตั้งภายในเขตตำบลราชาเทวะ จำนวน 2 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63087091222) | งบประมาณ 74,860,000.00
กรมศุลกากร    11 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับพื้นที่พัฒนาร่วม (e-JDA) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63087070582) | งบประมาณ 8,000,000.00
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.)    11 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างโครงการศึกษาพัฒนาและจัดทำฐานข้อมูลเปิด ระยะที่ 2 Thai PBS MOOC ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63087066610) | งบประมาณ 2,000,000.00
มหาวิทยาลัยรามคำแหง    11 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63087066591) | งบประมาณ 1,364,000.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    11 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63087064441) | งบประมาณ 1,103,000.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    11 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อวัตถุดิบรอง กลุ่มที่ 1 น้ำยาลดน้ำและเร่งการก่อตัว ให้แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63087056695) | งบประมาณ 972,052.20
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    11 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อวัตถุดิบรองในการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต กลุ่มที่ 5 ให้แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตในสังกัด กผภ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63087052199) | งบประมาณ 1,616,877.00
กรุงเทพมหานคร    11 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63087046198) | งบประมาณ 1,364,000.00
กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก    11 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างผลิตเครื่องแบบสนามแบบกระเป๋าเจาะ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63087022330) | งบประมาณ 886,050.00
โรงพยาบาลเลิดสิน    11 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันใช้ในผู้ป่วยวิกฤต จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63087015209) | งบประมาณ 785,000.00
กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก    11 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างผลิตรองเท้าทรงสูงครึ่งน่อง (แบบ JUNGLE BOOTS) จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63087009352) | งบประมาณ 519,600.00
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ    11 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อถุงบรรจุโลหิต ขนาดบรรจุ 450 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63087001993) | งบประมาณ 4,150,000.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร    11 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63087001219) | งบประมาณ 14,200,600.00
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก    11 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและออกแบบบรรจุภัณฑ์ จากอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 5 ภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077554869) | งบประมาณ 11,090,000.00
องค์การเภสัชกรรม    11 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อปั๊มสุญญากาศ (Vacuum Pump) (2 เครื่อง) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077553473) | งบประมาณ 786,450.00
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    11 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยที่จอดรถจักรยานและรถจักรยานยนต์ จำนวน 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077540195) | งบประมาณ 2,952,000.00
กรมการปกครอง    11 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077530620) | งบประมาณ 3,217,490.00
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.)    11 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาเช่าระบบจัดการข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Log Management) ผูกพัน 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077528001) | งบประมาณ 4,350,000.00
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    11 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบดิจิตอล จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077514733) | งบประมาณ 1,115,000.00
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ    11 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างกำจัดขยะพิษอันตราย จำนวน 22 เที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077495242) | งบประมาณ 588,500.00
การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายจัดหา    11 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อตีนกิ่งไฟฟ้าสาธารณะ ชนิดปรับมุมเงยขึ้นลงได้ใช้ร่วมกับกิ่งโคม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ภายนอก 42 มม. (Code 6210-446-12500) จำนวน 9,000 ชุด ตามรหัสจัดหาเลขที่ MA4-8506-WGZ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077488789) | งบประมาณ 4,148,604.00
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล    11 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการงานบริการผ้า จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077447949) | งบประมาณ 15,200,000.00
กรมสรรพากร    11 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องอ่านหนังสือเดินทาง เพื่อดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานคืนภาษี มูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว ด้วยเทคโนโลยี Blockchain ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077395262) | งบประมาณ 1,155,000.00
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    11 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (server) จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077386431) | งบประมาณ 1,500,000.00
โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    11 ส.ค. 2563
      ออกซิเจนเหลวเพื่อใช้ทางการแพทย์ จำนวน 720,000 ลูกบาศก์เมตร ประจำปีงบประมาณ 2564 (เลขที่โครงการ : 63077384941) | งบประมาณ 4,536,000.00
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน    11 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์เรียนรวม 1 2 และ 3 ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่ม 1 ตุลาคม 2563 - สิ้นสุด 30 กันยายน 2564) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077369761) | งบประมาณ 3,600,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลแปลงยาว    11 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ บรรทุกน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร น้ำหนักรวมของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077338863) | งบประมาณ 2,500,000.00
กองทัพบกโดยโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    11 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 11 รายการ (ว.1283/63) โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077281364) | งบประมาณ 13,104,183.00
กองทัพบกโดยโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    11 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 12 รายการ (ว.1284/63) โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077281086) | งบประมาณ 12,153,809.00
กองทัพบกโดยโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    11 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 8 รายการ (ว.1285/63) โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077279845) | งบประมาณ 7,200,030.00
กรมประมง    11 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างโครงการจัดจ้างพัฒนาระบบตรวจสอบและรับรองสุขอนามัยสินค้าประมงแบบอิเล็กทรอนิกส์ 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077188519) | งบประมาณ 8,502,200.00
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา    11 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอร์จำนวน 46 เครื่อง สนับสนุนการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077094997) | งบประมาณ 1,012,000.00
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล    11 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างสอบเทียบ พร้อมตรวจสอบประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 12 รายการ (4,287 เครื่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077068120) | งบประมาณ 6,178,382.00
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล    11 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067510053) | งบประมาณ 8,652,824.50
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี    11 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 ก๊าซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067427797) | งบประมาณ 3,600,000.00
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย    11 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อระบบโทรศัพท์ฉุกเฉิน (ETS) ทางพิเศษ เฉลิมมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067131280) | งบประมาณ 37,450,000.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    11 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อกระเป๋าเป้ ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057447581) | งบประมาณ 2,140,000.00
กรุงเทพมหานคร    11 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาตัดเย็บชุดพละ สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ระดับชั้นประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษา ของโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057285681) | งบประมาณ 1,283,250.00
กรมการขนส่งทางบก    11 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดควันดำระบบความทึบแสง (Opacity) ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวัดควันดำเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63047391429) | งบประมาณ 29,832,000.00
จังหวัดนนทบุรี    11 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบรองรับการผ่าตัดแบบ Revision จำนวน ๘๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107034558) | งบประมาณ 3,740,000.00
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ    10 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างโครงการวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันพ่อสร้างสรรค์ ป่าสวย น้ำใส สิ่งแวดล้อมไทยงดงาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63087194658) | งบประมาณ 3,000,000.00
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    10 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63087194340) | งบประมาณ 4,500,000.00
มหาวิทยาลัยมหิดล (คณะวิศวกรรมศาสตร์)    10 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 60 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63087188979) | งบประมาณ 1,800,000.00
โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)    10 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63087187636) | งบประมาณ 10,000,000.00
จังหวัดปทุมธานี    10 ส.ค. 2563
      กิจกรรมเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) จังหวัดปทุมธานี ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี (เลขที่โครงการ : 63087185027) | งบประมาณ 4,445,000.00
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์    10 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์เชิงวัสดุศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63087184557) | งบประมาณ 2,200,000.00
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน    10 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63087181390) | งบประมาณ 900,000.00
สำนักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา    10 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อลูกรังและวัสดุคัดเลือก จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63087181136) | งบประมาณ 2,555,100.00
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)    10 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลแปลงไม้และตกแต่งภูมิทัศน์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63087158806) | งบประมาณ 1,450,000.00
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)    10 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63087158288) | งบประมาณ 3,502,000.00
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)    10 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษา งานระบบอาคารและสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63087157904) | งบประมาณ 3,105,000.00
สำนักอำนวยการประจำศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง    10 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมารักษาความสะอาดศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63087154524) | งบประมาณ 3,259,000.00
ศาลแพ่งธนบุรี    10 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมารักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63087153497) | งบประมาณ 2,690,000.00
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒    10 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63087144688) | งบประมาณ 2,498,000.00
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)    10 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างกิจกรรมขอบคุณสื่อมวลชนประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63087133213) | งบประมาณ 1,500,000.00
กรุงเทพมหานคร    10 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยคลื่นอินฟาเรด (THERMOSCAN) จำนวน ๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63087111363) | งบประมาณ 802,500.00
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร    10 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย (Firewall) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63087109882) | งบประมาณ 865,000.00
โรงพยาบาลราชวิถี    10 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาเช่าบริการสายสื่อสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63087100692) | งบประมาณ 2,921,100.00
เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ    10 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63087096972) | งบประมาณ 615,700.00
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์    10 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อสิทธิการใช้งานระบบกระจายโหลดการเข้าถึงเว็บไซต์ผ่านการเชื่อมต่อผ่านบริการโดเมนเนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63087093802) | งบประมาณ 700,000.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    10 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อรถเกลี่ยดิน (เกรดเดอร์) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63087089221) | งบประมาณ 8,750,032.00
ศาลแขวงดุสิต    10 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการ และบริเวณรอบอาคารศาลแขวงดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63087080260) | งบประมาณ 2,301,000.00
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี    10 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 12 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63087075508) | งบประมาณ 1,500,000.00
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ    10 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างจัดหายานพาหนะรถโดยสารปรับอากาศพิเศษ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง เพื่อใช้รับ ? ส่ง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและดูงาน จำนวน 11 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63087066918) | งบประมาณ 12,997,000.00
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม    10 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างโครงการจัดจ้างบริการในงานด้านจัดเก็บและดูแลเอกสาร บสย. ระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63087052179) | งบประมาณ 1,700,000.00
กรุงเทพมหานคร    10 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดผู้ป่วยทั่วไประบบไฟฟ้า พร้อมรีโมทคอนโทรล จำนวน 1 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63087046394) | งบประมาณ 2,000,000.00
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)    10 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63087040020) | งบประมาณ 4,000,000.00
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี    10 ส.ค. 2563
      จ้างที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการพลังงานและงานระบบวิศวกรรมอาคาร โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (เลขที่โครงการ : 63087032573) | งบประมาณ 1,400,000.00
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า    10 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องซักสลัดผ้าอัตโนมัติ ขนาด 100 กิโลกรัม (220 ปอนด์) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63087027139) | งบประมาณ 3,600,000.00
กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    10 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ มธ.ศูนย์พัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63087022038) | งบประมาณ 1,200,000.00
การกีฬาแห่งประเทศไทย    10 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างดำเนินการงานโครงการเตรียมนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63087014178) | งบประมาณ 2,700,000.00
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล    10 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาเช่าเช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง จำนวน 4 คัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63087010523) | งบประมาณ 5,940,000.00
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต    10 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63087003958) | งบประมาณ 1,684,000.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร    10 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย ภายในวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63087001852) | งบประมาณ 979,200.00
ธนาคารอาคารสงเคราะห์    10 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยประจำสาขาในสังกัดเขตอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077551275) | งบประมาณ 5,921,000.00
จังหวัดสมุทรปราการ    10 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพรังสีการแพทย์พร้อมระบบการจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077551075) | งบประมาณ 1,824,000.00
กรมหม่อนไหม    10 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างโครงการงาน ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077549344) | งบประมาณ 13,000,000.00
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน    10 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาเช่าโครงการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077549259) | งบประมาณ 51,291,000.00
คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    10 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการข้อมูลในห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077543942) | งบประมาณ 1,500,000.00
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    10 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อน้ำดื่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077537957) | งบประมาณ 1,455,300.00
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    10 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างโครงการจัดจ้างทำนิทรรศการถาวรภายในพิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077536241) | งบประมาณ 4,000,000.00
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ 6    10 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอู่ไร่ขิง กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077526235) | งบประมาณ 1,547,563.20
องค์การเภสัชกรรม    10 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในอาคาร ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ระยะเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077521789) | งบประมาณ 3,025,900.00
จังหวัดนนทบุรี    10 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อGel Coombs จำนวน ๘๐,๐๐๐ หลุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077464612) | งบประมาณ 1,640,000.00
สถาบันประสาทวิทยา    10 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อก๊าซออกซิเจนเหลว จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077451885) | งบประมาณ 1,155,000.00
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    10 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสวัสดิการ จำนวน 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077448686) | งบประมาณ 1,000,000.00
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต    10 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสิ่งพิมพ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077444511) | งบประมาณ 900,000.00
ฝ่ายธุรกิจขนส่งและผลิตภัณฑ์ การไฟฟ้านครหลวง    10 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อCONNECTION PLATE จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077418236) | งบประมาณ 3,415,226.00
การประปานครหลวง    10 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างสำรวจหาจุดรั่วในระบบจ่ายน้ำ พื้นที่สำนักงานประปาสาขาตากสิน เลขที่ สร.02-01(64) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077396366) | งบประมาณ 2,825,000.00
โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ)    10 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077395311) | งบประมาณ 1,455,454.00
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ    10 ส.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างจ้างเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ กฎหมายรัฐธรรมนูญ และสิทธิเสรีภาพของประชาชนทางวิทยุและโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077369470) | งบประมาณ 600,000.00