สินเชื่อประมูลงานราชการ | บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด สินเชื่อธุรกิจ จัดกิจกรรม อีเว้นท์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ภาครัฐ

สินเชื่อจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

  สมัครสินเชื่อ  

สินเชื่อประมูลงานราชการ

สินเชื่อประมูลงานราชการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ยื่นซองประกวดราคา โครงการของรัฐ สมัครสินเชื่อประมูลงานราชการ

    สินเชื่อค้ำประกันยื่นประมูลอิเล็คทรอนิก ,หนังสือค้ำประกัน ,e-bidding ,งานจัดซื้อจัดจ้าง ,เสนอราคาให้หน่วยงานราชการ(ในรายที่เคยมีผลงาน)
    สินเชื่อเพื่อซื้อของจ่ายซัพพลายเออร์ต่างๆ ซึ่งใช้ในระหว่างทำงาน เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานราชการ
    สินเชื่อเพื่อจ่ายค่าแรงคนงาน ในระหว่างทำงาน
    สินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงิน สามารถสมัครสินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงินได้ ทำให้ได้เงินเพื่อขยายธุรกิจต่อเนื่องได้เลย
    สามารถออกแบบสินเชื่อตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ แต่ละโครงการได้ไม่จำกัด ปรับให้เหมาะกับสถานการณ์
    บริษัทเปิดใหม่ สมัครสินเชื่อได้
    งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทุกหน่วยงาน หากท่านมี TOR งานที่จะทำ สามารถติดต่อเตรียมสินเชื่อก่อนได้ เมื่อท่านได้สัญญาทำงานจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จะได้เบิกเงินทำงานได้สะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้การทำงานคล่องตัวส่งมอบงานโครงการต่างๆ ได้ตามสัญญา


   บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด ยินดีสนับสนุนเงินทุนธุรกิจ ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง กับ ธุรกิจที่ รับทำงานให้ภาครัฐ และ รัฐวิสาหกิจ ทุกกระทรวง กรม กอง สำนักงาน ฯ รวมทั้ง หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งระดับ จังหวัด อบจ. เทศบาล อบต. ฯ เอส แคปปิตอล ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ เพื่อให้ธุรกิจ มีความคล่องตัว ทำงานส่งมอบงานให้หน่วยงานราชการ ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถรับงาน หลายงานพร้อมกันได้ สามารถยื่นซอง ประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีอยู่ตลอดได้ต่อเนื่อง ไม่ต้องรอ การจ่ายเงินของภาครัฐ ซึ่งจ่ายแน่นอน แต่อาจมีขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ลักษณะธุรกิจที่มีโอกาสผ่านการพิจารณาสูง
   1.) ผู้ขอสินเชื่อมีประสบการณ์ ในงานที่กำลังทำ
   2.) งานที่ทำมีกำไร
   3.) งานที่ทำมีคุณภาพ สามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา
   4.) ผู้ว่าจ้างมีงบประมาณ จ่ายชำระ เมื่อครบกำหนด

    *หากธุรกิจของท่านเข้าเงื่อนไขของบริษัท ฯ ไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ขั้นตอนง่ายๆในการสมัครสินเชื่อ

กรุณาลงทะเบียนเพื่อสมัครสินเชื่อค่ะ
งานประมูลราชการที่น่าสนใจ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    28 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อเครื่องฉายภาพชนิด Laser Projector ระดับ WUXGA ขนาดไม่น้อยกว่า 5,000 ANSI Lumens พร้อมติดตั้ง จำนวน 9 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017467492) | งบประมาณ 1,348,200.00
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    28 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด พร้อมระบบควบคุมประจำชั้น G, 4-8 และ 10 อาคาร 19 พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017461612) | งบประมาณ 1,026,000.00
กรมพลาธิการทหารอากาศ    28 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อผ้าฝ้ายผสมใยสังเคราะห์ จำนวน ๕ รายการ (หนังสือแจ้งความต้องการที่ ๔๔๕/๖๕) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017453459) | งบประมาณ 2,756,700.00
กองทัพบก    28 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างจ้างแรงงาน โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน ของ นขต.พล.ร.9 ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017452886) | งบประมาณ 1,350,000.00
กรมพลาธิการทหารอากาศ    28 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อผ้าต่วน จำนวน ๓ รายการ (หนังสือแจ้งความต้องการที่ ๔๓๓/๖๕) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017452343) | งบประมาณ 862,500.00
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    28 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017449054) | งบประมาณ 1,186,800.00
สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน)    28 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้งานศิลปหัตถกรรมไทยในรูปแบบ e-Learning ภายใต้โครงการพัฒนาฐานข้อมูลองค์ความรู้และเผยแพร่องค์ความรู้งานศิลปหัตถกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017448017) | งบประมาณ 2,419,050.00
กรุงเทพมหานคร    28 ม.ค. 2565
      จ้างเหมารักษาความปลอดภัย (รปภ.) โครงการอาคารที่พักอาศัยเพื่อข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร เขต บางบอน (เลขที่โครงการ : 65017441201) | งบประมาณ 629,200.00
องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย    28 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อรถนั่งส่วนกลาง ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017438202) | งบประมาณ 740,000.00
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ    28 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสถิติเพื่อการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017421696) | งบประมาณ 3,500,000.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม    28 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อเครื่องบรรจุแบบดัดแปลงบรรยากาศ ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017420994) | งบประมาณ 929,000.00
กองบังคับการตำรวจน้ำ    28 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงเรือดำรงราชานุภาพ (1802) สังกัด กลุ่มงานเรือตรวจการณ์ ขนาด 110 - 180 ฟุต กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017420079) | งบประมาณ 1,150,000.00
กองบังคับการตำรวจน้ำ    28 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงเรือศรีนครินทร์ (1804) สังกัด กลุ่มงานเรือตรวจการณ์ ขนาด 110 180 ฟุต กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017420024) | งบประมาณ 1,150,000.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม    28 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อเครื่องผสมพอลิเมอร์แบบปิด ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017413370) | งบประมาณ 963,000.00
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)    28 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการจัดประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ 16 ( GITs World Jewelry Design Awards 2022) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017412726) | งบประมาณ 2,000,000.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    28 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างทำเข็มกลัดเสื้อและเนคไท บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017410512) | งบประมาณ 1,821,996.00
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)    28 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ SME ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017410480) | งบประมาณ 1,000,000.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม    28 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อเครื่องหาอุณหภูมิและเวลาคงรูปของยาง ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017409421) | งบประมาณ 2,300,000.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม    28 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์ไขมัน ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017406607) | งบประมาณ 1,177,000.00
สำนักงานประกันสังคม    28 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินคอมพิวเตอร์ระบบ Online กองทุนประกันสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017374530) | งบประมาณ 1,875,000.00
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    28 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการศึกษาอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์อาหาร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017369272) | งบประมาณ 950,000.00
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย    28 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อหน่วยความจำหลัก(Ram) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1,500 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017367139) | งบประมาณ 2,000,000.00
กรุงเทพมหานคร    28 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์จำนวน ๑๑ รายการ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017343225) | งบประมาณ 4,905,960.00
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)    28 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อยา Umeclidinium 62.5 mcg + Vilanterol 25 mcg จำนวน 1,344 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017336737) | งบประมาณ 1,186,416.00
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)    28 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อยา Fluticasone furoate 100 mcg + Vilanterol 25 mcg จำนวน 1,488 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017336334) | งบประมาณ 1,090,227.84
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)    28 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อยา Dutasteride 0.5 mg + Tamsulosin 0.4 mg จำนวน 108,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017336069) | งบประมาณ 4,362,120.00
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย    28 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อชุดหุ่นฝึกตรวจครรภ์ อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 6 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017335772) | งบประมาณ 1,320,000.00
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)    28 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อยา Tramadol 37.5 mg + Paracetamol 325 mg จำนวน 252,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017335669) | งบประมาณ 1,335,600.00
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)    28 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อยา Mirabegron 50 mg tablet จำนวน 58,500 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017331162) | งบประมาณ 2,816,775.00
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)    28 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อยา Carboxymethylcellulose Sodium 0.5% and Glycerin 0.9% eye drop ขนาด 0.4 mL จำนวน 307,200 หลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017330935) | งบประมาณ 2,565,120.00
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ    28 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำเพื่อค้ำยันผนังหลอดเลือดโคโรนารี่ตีบตันชนิดซับซ้อน โดยขดลวดที่ใช้เป็นวัสดุที่มีส่วนผสมของ Platinum จำนวน ๒๐๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017322223) | งบประมาณ 5,100,000.00
ธนาคารแห่งประเทศไทย    28 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้องานจัดซื้อกระดาษชำระชนิดม้วนเล็ก และกระดาษเช็ดมือชนิดม้วน เพื่อใช้งานภายในธนาคารแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017303177) | งบประมาณ 4,771,550.00
กรมชลประทาน    28 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างจัดทำโครงการผลิตและเผยแพร่บทความเชิงวิเคราะห์และภาพข่าวทางสื่อสิ่งพิมพ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017302726) | งบประมาณ 1,230,000.00
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย    28 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาเช่ารถยนต์ผู้บริหาร 1 คัน ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง 5 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017295154) | งบประมาณ 8,991,000.00
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ    28 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณพื้นที่อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017293417) | งบประมาณ 2,006,400.00
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    28 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อถุงมือยางทางการแพทย์ ชนิดใช้ครั้งเดียว จำนวน ๒๔,๐๐๐ กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017279188) | งบประมาณ 2,880,000.00
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)    28 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อสร้างการรับรู้ในการประกอบธุรกิจชีวภาพ ภายใต้แนวคิด BEDO Concept ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017257813) | งบประมาณ 950,000.00
กรมทางหลวง    28 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 10 ตัน 10 ล้อ แบบกระบะเท จำนวน 12 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017248082) | งบประมาณ 50,400,000.00
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    28 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ภาควิชาการศึกษาทั่วไป จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017245100) | งบประมาณ 1,322,300.00
การท่าเรือแห่งประเทศไทย    28 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อยางตัน จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017232843) | งบประมาณ 1,318,817.50
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต    28 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการลอกลำรางระบายน้ำ ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017230079) | งบประมาณ 800,000.00
กรมพลาธิการทหารเรือ    28 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อชุดดับเพลิง แบบบก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017225286) | งบประมาณ 1,170,000.00
กรุงเทพมหานคร    28 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางธนาคารเลือด จำนวน 10 รายการ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017211105) | งบประมาณ 3,500,000.00
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ    28 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้า ด้วยขดลวดหุ้มกราฟท์ที่ใช้ในช่องอก จำนวน 20 เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017209667) | งบประมาณ 2,000,000.00
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ    28 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่ เอออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟท์ที่ใช้ในช่องท้อง จำนวน 20 เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017205641) | งบประมาณ 4,000,000.00
กรมการค้าภายใน    28 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านทำมาค้าขายแห่งเดิม (กลุ่มผ้าทอและจักสาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017197443) | งบประมาณ 3,640,000.00
กรมการค้าภายใน    28 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านทำมาค้าขายแห่งเดิม (กลุ่มของกินและของใช้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017185797) | งบประมาณ 2,600,000.00
กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก    28 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างผลิตเตียงนอนโครงเหล็ก จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017141019) | งบประมาณ 35,273,000.00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    28 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อNAS Storage สำหรับจัดเก็บไฟล์ต้นฉบับรายการวิทยุโทรทัศน์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 120 TB จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017086684) | งบประมาณ 850,000.00
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย    28 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 280 ซีซี พร้อมสัญญาณไฟวับวาบแบบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรนและอุปกรณ์ติดรถ จำนวน 5 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017024865) | งบประมาณ 1,362,500.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม    28 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการเฝ้าระวังและบริหารจัดการระบบความปลอดภัยในเครือข่ายพร้อมการติดตั้ง ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 4 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017013812) | งบประมาณ 3,467,200.00
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ    28 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่มีมูลค่าสูง หมวดแขน-ขาเทียม จำนวน 1 รายการ รายการ ขาเทียมระดับเหนือเข่า ระบบแกนใน ข้อเข่าชนิดแกนเดี่ยว ข้อเท้าชนิดแกนเดี่ยว จำนวน 50 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017010880) | งบประมาณ 3,000,000.00
สำนักงานศาลปกครอง    28 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ภายใต้โครงการจัดหา/ปรับปรุงคอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครือข่ายและระบบความมั่นคงปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน กิจกรรมการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทดแทน) ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64127489436) | งบประมาณ 21,035,000.00
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี    28 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมแรงดันสำหรับทารกแรกเกิด และเด็กเล็กแบบไม่ลุกล้ำ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64127478245) | งบประมาณ 840,000.00
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย    28 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องสกัดสมุนไพรแบบมัลติฟังก์ชันระดับกึ่งอุตสาหกรรม ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64127324412) | งบประมาณ 5,000,000.00
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    28 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อระบบแสดงผลการใช้งาน Energy Monitoring System จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64127323659) | งบประมาณ 2,357,424.00
การประปานครหลวง    28 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ Core Switch จำนวน 4 ชุด เลขที่ ซล.33/2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64127191887) | งบประมาณ 47,080,000.00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    28 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อกระดาษหนังสือพิมพ์ น้ำหนักมาตรฐาน 48.8 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 24 นิ้วx35 นิ้ว จำนวน 20,000 รีม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64127133657) | งบประมาณ 6,500,000.00
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา    28 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์สำหรับจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบเพื่อทดแทนของเดิม และจัดหาให้ได้จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อบุคลากรในอัตราส่วน 1 ต่อ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64127059933) | งบประมาณ 6,994,400.00
การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายจัดหา    28 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ส่องตรวจตาส่วนหน้า ชนิดลำแสงแคบ พร้อมเครื่องวัดความดันลูกตา ระบบวีดีทัศน์ดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ตามรหัสจัดหาเลขที่ MD5-4202-WGZ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117525999) | งบประมาณ 850,000.00
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ    28 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดปรับเปลี่ยนปริมาณสารทำความเย็น (VRF/VRV) พร้อมติดตั้ง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเอกมัย สำนักงาน กศน. แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117516836) | งบประมาณ 7,318,800.00
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.)    28 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อVideo Switcher ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117396700) | งบประมาณ 17,000,000.00
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์    28 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อยา etoricoxib 90 mg film-coated tablet, 1 tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117161478) | งบประมาณ 1,305,600.00
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    28 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างพัฒนาแพลตฟอร์มขยะบรรจุภัณฑ์พลาสติก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107146416) | งบประมาณ 1,498,000.00
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)    27 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาพัฒนาระบบประเมินความสามารถทางนวัตกรรมแบบออนไลน์ ระยะที่ 4 (Innovative Organization Program ? IOP) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017448931) | งบประมาณ 900,000.00
กรมสรรพวุธทหารอากาศ    27 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อวัสดุสนับสนุนการเคลื่อนย้ายลูกระเบิดอากาศ ขนาด 500 ปอนด์ จำนวน 22 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017442426) | งบประมาณ 699,680.00
จังหวัดฉะเชิงเทรา    27 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ระบบเสียงตามสาย ๒ อาคาร อาคารสนับสนุนบริการ ๘ ชั้น และอาคารอุบัติเหตุ ๘ ชั้น จำนวน ๒ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017438288) | งบประมาณ 650,000.00
กรมชลประทาน    27 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน เลขที่ E./รต.ซ.01/2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017438194) | งบประมาณ 854,000.00
จังหวัดฉะเชิงเทรา    27 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อสะโพกมีเบ้าแบบไม่ใช้ซีเมนต์ Total Hip Cementless Metal on Poly ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017437134) | งบประมาณ 650,000.00
กรมพลาธิการทหารอากาศ    27 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อตู้นึ่งข้าวไอน้ำสำเร็จรูป ๑๒ ชั้น พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๕ ชุด (หนังสือแจ้งความต้องการที่ ๕๐/๖๕) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017431546) | งบประมาณ 900,000.00
การรถไฟแห่งประเทศไทย    27 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างจัดทำแหนบทองคำที่ระลึกสำหรับพนักงานที่ทำงานครบ 25 ปี จำนวน 398 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017431347) | งบประมาณ 3,000,000.00
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)    27 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมา ?จัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์และบริการประชาสัมพันธ์ผลงานนวัตกรรม ภายใต้ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ? ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017431021) | งบประมาณ 1,500,000.00
กรมพลาธิการทหารอากาศ    27 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อผ้าปัสตู จำนวน ๖ รายการ (หนังสือแจ้งความต้องการที่ ๔๓๔/๖๕) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017430541) | งบประมาณ 1,452,000.00
โรงพยาบาลจันทรุเบกษา พอ.    27 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อGLICLAZIDE MR 60 MG ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017422229) | งบประมาณ 642,000.00
จังหวัดปทุมธานี    27 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างเหมาส่งตรวจ MRI จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017420905) | งบประมาณ 4,500,000.00
สำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย    27 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017419745) | งบประมาณ 879,600.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสนา    27 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ ตัด - ต่อกลับมิเตอร์ ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017418088) | งบประมาณ 1,883,574.50
กรมชลประทาน    27 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อซื้อเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ชนิดท่อนเดียว พร้อมตอก จำนวน 2 รายการ สำหรับงานปรับปรุงรางชักน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองไท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017417242) | งบประมาณ 2,202,869.00
โรงพยาบาลราชวิถี    27 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017399750) | งบประมาณ 750,000.00
กองบังคับการตำรวจน้ำ    27 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงเรือตรวจการณ์ หมายเลข 315 สถานีตำรวจน้ำ 4 กองกำกับการ 11 กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 1 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017395341) | งบประมาณ 4,200,000.00
กองบังคับการตำรวจน้ำ    27 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงเรือตรวจการณ์ หมายเลข 332 สถานีตำรวจน้ำ 5 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด จำนวน 1 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017393979) | งบประมาณ 2,700,000.00
กองบังคับการตำรวจน้ำ    27 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงเรือตรวจการณ์ หมายเลข รน.58 สถานีตำรวจน้ำ 3 กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลบางด้วน อำเภอเมือง สุมทรปราการ จังหวัดสุมทรปราการ จำนวน 1 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017393693) | งบประมาณ 4,500,000.00
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    27 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017389988) | งบประมาณ 2,500,000.00
กรมการขนส่งทหารเรือ    27 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำนวน 25 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017384866) | งบประมาณ 1,371,000.00
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    27 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องผลิตต้นแบบบรรจุภัณฑ์กล่องอัตโนมัติ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017365033) | งบประมาณ 2,661,000.00
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย    27 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างจ้างผู้ตรวจสอบป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดตั้งป้ายของธนาคาร จำนวน 26 สาขา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017339822) | งบประมาณ 600,000.00
กองวิจัยและพัฒนาข้าว    27 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017332218) | งบประมาณ 640,000.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    27 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อรายการ เครื่องอัดรีดอาหารชนิดสกรูคู่ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017317942) | งบประมาณ 3,465,000.00
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)    27 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างดำเนินการตรวจทาน พิสูจน์อักษร ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเนื้อหาในเอกสารต่าง ๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017317395) | งบประมาณ 800,000.00
การประปาส่วนภูมิภาค    27 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อซ่อมมาตรวัดน้ำ ณ กองมาตรวัดน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017313627) | งบประมาณ 1,947,958.00
กรมพลาธิการทหารอากาศ    27 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อผ้าใบกระโจมโค้ง ขนาด ๕x๘ เมตร จำนวน ๕๖ ผืน (หนังสือแจ้งความต้องการที่ ๔๑๙/๖๕) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017309971) | งบประมาณ 1,792,000.00
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    27 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างสร้างชุดอุปกรณ์สำหรับทดสอบประสิทธิภาพในการส่งสัญญาณไร้สาย (Wireless testing) พร้อมตัวอย่างชิ้นงานอุปกรณ์วัดและประมวลผลด้านสุขภาพแบบสวมใส่ (Wearable divices) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017306869) | งบประมาณ 17,600,000.00
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล    27 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อสารเคมี วัสดุวิทยาศาสตร์ และอะไหล่เครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน ๔๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017301981) | งบประมาณ 3,051,430.00
กรมชลประทาน    27 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างจัดทำโครงการจัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017293240) | งบประมาณ 1,000,000.00
สถาบันโรคทรวงอก    27 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อขอบลิ้นหัวใจเทียม (Valve ring) ตำแหน่งไมตรัล/ไทรคัสปิด ชนิดโครงทำจาก Elgiloy จำนวน ๒๔๐ อัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017290121) | งบประมาณ 4,320,000.00
การไฟฟ้านครหลวง    27 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อAluminium tape 16 mm x 15 cm (code 5970-307-50600) จำนวน 2,200,000 แผ่น ตามรหัสจัดหาเลขที่ MA5-8524-WGZ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017287150) | งบประมาณ 2,000,900.00
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    27 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017269775) | งบประมาณ 690,000.00
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ    27 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารบ่งชี้มะเร็งในเลือดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017267189) | งบประมาณ 6,943,444.00
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)    27 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำของประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017267181) | งบประมาณ 6,000,000.00
กรุงเทพมหานคร    27 ม.ค. 2565
      ประกวดราคาจ้างค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017262410) | งบประมาณ 10,000,000.00